Terug
Adviseur

De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om effectieve sturing naar oplossingen. Daarin hebben overheden (weer) een rol. Maar dan wel in en met de samenleving. Dat vergt veel van bestuurders, leiding en medewerkers van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het gaat om creativiteit, durf om van gebaande paden af te wijken, doelgerichtheid, integriteit en samenwerken. Het gaat om een samenspel van cultuur, persoonlijke drive, structuur, werkprocessen en middelen. Met jou wil ik daaraan werken.


"Resultaatgericht begint bij mensgericht"

Ik heb nogal wat 'vlieguren' op het vlak van adviseren. Vaak gaat het om het oplossen van problemen ("trouble is my business") en vooral mensen en organisaties vooruit te helpen. De mens – haar of zijn (heimelijke) wensen, ambities, teleurstellingen, angsten, vreugdes, energie en kwaliteiten – blijkt telkens een zeer centrale en bepalende factor in organisaties. Niet alleen bij cultuur en samenwerken, maar ook als het gaat om denken over structuren, sturen, werkprocessen en prestaties.

Henry 1 Vierkant
Expertise

Ik ben je graag van dienst als het gaat om onderzoek, advies en ondersteuning rond:

  • samenwerken in (publieke) organisaties
  • samenwerking en samenspel van publieke en private organisaties
  • oplossen van wicked beleidsproblemen
  • organisatiedoorlichting
  • verbetering van organisaties
  • governance
  • omgaan met verbonden partijen
  • strategieontwikkeling in publieke organisaties
Deel