Terug
24 juli 2018

Onderzoeksvalorisatie: van kapitaalmarktonderzoek naar een nieuw investeringsfonds

KplusV onderzoekt, evalueert en handelt. In dit geval onderzochten we de financieringsmarkt in de provincie Zeeland en leidden de resultaten tot de opzet van een investeringsfonds.


KplusV werkt niet alleen aan de evaluatie van fondsen, maar draagt met onderzoek ook bij aan de opzet van fondsen. Zo hebben wij in 2017 voor de provincie Zeeland een kapitaalmarktonderzoek gedaan naar de kapitaalbehoefte van en -aanbod voor innovatieve en groeiende starters/mkb-bedrijven in de provincie. Dit onderzoek heeft mede geleid tot het instellen van een investeringsfonds van 14,75 mln. euro, een gezamenlijk initiatief van Rijk, Provincie, en Impuls Zeeland. Het investeringsfonds maakt onderdeel uit van de ondersteunings- en investeringsinfrastructuur voor startende en innovatieve MKB ondernemers in Zeeland. Edwin van Houte van Impuls Zeeland:

“Door het onderzoek van KplusV is er meer inzicht gekomen en de noodzaak van het nieuwe fonds is aangetoond. Zonder dit onderzoek was het nooit gelukt om het nieuwe fonds op te tuigen.”

Het kapitaalmarktonderzoek

De provincie wilde weten of er een mismatch was tussen het aanbod en de vraag van financiering tot €250.000 en tussen €250.000 en €1 miljoen. Hiervoor zijn documentanalyses uitgevoerd, interviews gehouden met diverse kapitaalaanbieders, is een enquête verspreid onder innovatief MKB in Zeeland, en is een focusgroep met een aantal Zeeuwse ondernemers met Impuls gehouden ter verdieping van resultaten. Hierbij hebben we gekeken naar zowel de huidige als de toekomstige situatie. De mismatch is bekeken vanuit drie invalshoeken: kapitaal, transparantie van de kapitaalmarkt, en investor readiness van de ondernemingen.

Kapitaal

Wij concludeerden dat er een mismatch bestaat tussen de huidige vraag en aanbod in Zeeland van € 3,4 – 5,2 mln. (jaarlijks). Zowel experts als ondernemers ervaren een krapte in aanbod voor bedragen tot € 250k. Met name in de start- en ontwikkelfasen, is er te weinig kapitaal beschikbaar. Uitbreiding van omvang en hoogte is dan ook een logische volgtrekking. Daarnaast is het belangrijk in de vergroting van het aanbod dat informal investors beter aangesloten worden, zodat hun kapitaal makkelijker en beter ontsloten wordt.

Transparantie

De transparantie van de kapitaalmarkt was een punt van aandacht: zowel ondernemers als aanbieders hadden het gevoel geen volledig overzicht te hebben op de Zeeuwse kapitaalmarkt. Ondernemers hadden de ervaring dat de zoektocht naar kapitaal in Zeeland voornamelijk via informele netwerken en kennisvergaring gaat. Informals en Impuls stelden dat de Zeeuwse informals elkaar onderling en financierbare ondernemingen nog niet effectief weten te vinden. Een beter georganiseerde dealflow en professionaliseren van informele investeerders via kennisontwikkeling dragen wij aan als potentiële oplossingen daarvoor.

Investor readiness

Ook concluderen wij dat er verschillende percepties tussen de ondernemers en kapitaalaanbieders bestonden van het niveau van investor readiness van ondernemingen. Een oplossing die we daarvoor hebben aangedragen is het versterken van de begeleiding van ondernemers, bijvoorbeeld met een ontwikkel- of acceleratorprogramma gericht op het beter voorbereiden van deze ondernemers en hun onderneming op financieringsaanvragen.

Het fonds

Onder meer naar aanleiding van dit onderzoek heeft de provincie een nieuwe participatiefonds opgericht. Deze richt zich op bestaande bedrijven die vernieuwen of zich op nieuwe markten richten en is bedoeld voor investeringen tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. De investeringen hebben de vorm van een aandelenparticipatie.

Hendrik 1 Vierkant
Hendrik van der Meulen

Adviseur, algemeen directeur en partner

Deel