Terug

KplusV evalueert kredietunies en brancheorganisaties voor kredietunies

5 juni 2019

De opbrengst van vijf jaar kredietunies

Eind 2018 werd KplusV door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om onderzoek te doen naar het functioneren van de kredietunies en de twee betrokken brancheorganisaties. Deze vraag stelde het ministerie naar aanleiding van de motie Amhaouch, die op 8 november 2018 werd ingediend.


Kredietunies zijn in Nederland ontstaan als reactie op de teruglopende kredietverschaffing van banken aan het mkb. Daarmee maakte het ontstaan van kredietunies onderdeel uit van een bredere opkomst van alternatieve financieringsvormen, welke overigens voor een belangrijk deel gedreven worden vanuit nieuwe technologische mogelijkheden. In het rapport zetten we de opbrengsten van vijf jaar kredietunies op een rij en bekeken we ook het perspectief van kredietunies richting de toekomst.

Het beeld dat het onderzoek oproept, is dat kredietunies maar moeilijk uit de startblokken komen. In de vijf jaar dat kredietunies bestaan, is er in totaal €12.5Mio euro door hen verstrekt. Vijf kredietunies hebben meer dan €1Mio hebben verstrekt. Andere vormen van alternatieve vormen van financiering zijn veel sneller gegroeid. Als reden voor de beperkte groei wordt door de kredietunies zelf gegeven dat zij een beperkte naamsbekendheid en bereik naar ondernemers hebben en dat zij daardoor te weinig kwalitatief goede aanvragen binnen krijgen. Voor individuele ondernemers die door de kredietunie zijn gefinancierd, hebben de kredietunies een belangrijke rol gespeeld, maar op macroniveau spelen de kredietunies op dit moment geen rol van belang. Gezien de ontwikkelingen van kredietunies tot nu toe en de lange doorlooptijd voor het opzetten van een levensvatbare kredietunie is het niet de verwachting dat kredietunies binnen afzienbare tijd een vlucht zullen nemen. Wij verwachten dat wanneer kredietunies op de huidige voet doorgaan zij over vijf jaar ongeveer € 30-40 miljoen in totaal verstrekt hebben.

Gehele rapport lezen?
Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel