Terug

Nederlands innovatie-ecosysteem; aanhaken of afhaken?

7 oktober 2020

Vernieuw de vernieuwing! 

Nederland is een fantastisch innovatieland dat in vele opzichten een mondiale toppositie inneemt. Tegelijk is het niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Dat concludeert Hendrik van der Meulen (Directeur KplusV), samen met Bas Doets (Directeur E&E Advies) en Rob Schouten (Partner NieuwBeeld), in een essay dat zij in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben geschreven. In dit essay wordt het Nederlandse innovatiebeleid geanalyseerd en geconstateerd wat goed gaat en wat beter kan.

Benieuwd naar het hele essay? Klik hier.


“Wij zijn niet hard genoeg voor elkaar” luidde de kop boven een openhartig interview met Prins Constantijn in het Financieel Dagblad van 13 februari 2019. Constantijn signaleerde onder meer dat Nederland de boot dreigde te missen wat sleuteltechnologieën betreft en dat het urgentiebesef daarover ontbrak. Dat greep ons aan. Wij delen de conclusies van Constantijn, maar komen daartoe vanuit een ander perspectief. Constantijn – als Special Envoy van StartUp Delta – overziet het Nederlands innovatie-ecosysteem van bovenaf; wij nemen echter hetzelfde waar vanuit een meer regionaal perspectief.

En de urgentie is groot, want onze toekomst wordt nu uitgevonden. In laboratoria, broedplaatsen, binnen start-ups en talloze andere plaatsen en bedrijven waar aan kennisontwikkeling en valorisatie wordt gedaan. Voor het economische en maatschappelijke perspectief van ons land is het belangrijk dat Nederland een zo groot mogelijk aandeel heeft in de ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie. Gericht beleid om kennis in Nederland te ontwikkelen – innovatiebeleid – is daarvoor het middel. Op basis van onze kennis, ervaring en marktperspectief leveren we hieraan graag een bijdrage.

Waarnemingen en diagnose

In het essay stellen we vast dat de regionale ondersteuningsinfrastructuur van innovatie weliswaar fijnmazig is, maar ook versnipperd. Iets dat in de hand wordt gewerkt door innovatiebeleid dat met name regionaal is ingestoken. Hier ontbreekt het aan richting en nationale aansturing.

Het Nederlandse innovatie-ecosysteem heeft moeite met valorisatie. Kennis wordt onvoldoende in commerciële producten omgezet, mede omdat de betrokkenheid van de markt te gering is. Ook zien we dat start-ups veel tijd kwijt zijn aan financiering, waarvan het aanbod niet transparant is en ook lang niet altijd goed aansluit op de behoeften. Ook weten ondernemer en financier elkaar nog onvoldoende te vinden. Als overheden zelf in dat gat springen, gebeurt dat nog te weinig als launching customer. Tot slot stellen we vast dat het vinden van geschikt personeel voor innovatie bedrijven lastig is, omdat het onderwijs een grote uitdaging heeft aan het bijbenen van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Organiseer, versnel en inspireer

Aan de hand van waarnemingen op het vlak van kennis, kapitaal, talent en ondersteuningsinfrastructuur, werken we toe naar onze aanbevelingen: organiseer het Nederlandse innovatie-ecosysteem, versnel de deelprocessen daarin en inspireer door zelf het voortouw te nemen en een stip op de horizon te zetten. Die aanbevelingen scherpen we vervolgens aan tot een dozijn adviezen, waarmee we als Nederlands innovatie-ecosysteem aan de slag kunnen en waarover wij ook met het Ministerie in gesprek gaan.

Ben je benieuwd naar de aanbevelingen en de overige inhoud van het essay ‘Vernieuw de vernieuwing!’? Je downloadt het hele essay hieronder.

Het Nederlandse innovatiebeleid - wat gaat er goed, wat kan er beter?
Hendrik 1 Vierkant
Hendrik van der Meulen

Adviseur, algemeen directeur en partner

Deel