Foto NCCE

Provincie Zuid-Holland zet in op een kwartiermaker voor de circulaire maakindustrie

5 april 2023

Net als de rest van Nederland, wil ook de provincie Zuid-Holland in 2050 circulair zijn. Wat betekent dat voor de rol van de provincie én voor de omgang met grondstoffen?

De provincie Zuid-Holland neemt het initiatief om regionale partijen, mkb dienstverleners, kennisinstellingen en overheden bijeen te brengen om gezamenlijk een ambitie en inzet te formuleren om mkb-maakbedrijven verder op weg te helpen met circulair. Ze hebben Wieke van der Zouwen, Senior consultant Publiek-Private Samenwerkingen bij KplusV, gevraagd om de rol van kwartiermaker circulaire maakindustrie te vervullen. Samen met collega Carlijn Geerse werkt zij een regionale programmatische aanpak uit. Hoe werkt deze aanpak tot nu toe? Laat je inspireren door het verhaal van Carlos Gonçalves, Senior Beleidsmedewerker Breed MKB, en Eefke Schramade, Transitiemanager circulaire maakbedrijvigheid bij de provincie.

Waarom hebben jullie een kwartiermaker circulaire maakindustrie ingezet?

De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendige economie waarin bedrijven circulair ondernemen. Dan gaat het volgens ons over productie, milieu, gedrag, economie én de samenleving. Alles hangt samen, er is echt sprake van een maatschappelijke opgave.

De opgave naar een transitie kan pas succesvol zijn als niet alleen een kopgroep van innovatieve bedrijven innovaties ontwikkelt, maar ook het ‘peloton’ meegaat in de transitie. Als provincie Zuid-Holland nemen we het initiatief om regionale partijen en belanghebbenden  bijeen te brengen om gezamenlijk een ambitie en inzet te formuleren om mkb-maakbedrijven verder op weg te helpen met circulair.

We hebben Wieke en Carlijn gevraagd om als kwartiermakers dit proces op te starten en te begeleiden naar regionale samenwerking. Ze halen bovendien inzichten op om als overheid invulling te geven aan rollen die passen bij wat nodig is voor een circulair handelingsperspectief voor mkb-maakbedrijven in de regio. Als provincie maken we immers beleid, hebben we instrumentarium en zijn we zelf inkoper. We kunnen daarmee een belangrijke rol als aanjager van de circulaire economie vervullen.

Waar werken jullie met deze opdracht/aanpak naartoe? Wanneer hebben we een succesvol resultaat bereikt?

We werken toe naar een regionale samenwerking en inzet gericht op circulaire maakbedrijvigheid in Zuid-Holland. Het gaat om mkb-koplopers en het peloton maakbedrijven en hun toeleveranciers en dienstverleners. Waarbij de ondersteuners over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om het mkb in de maakindustrie te helpen met de circulaire transitie.

Een mooi resultaat is als het kwartiermakerschap leidt tot een 'feestje' waarbij we overeenkomen hoe we samen stappen hierin gaan zetten. En als we vervolgens eind 2023 kunnen terugkijken op mooie praktijkvoorbeelden van circulaire bedrijvigheid in Zuid-Holland.  

Wat zou je aan andere collega’s willen meegeven die in dit veld werken?

Maak gebruik van ervaringen en kennis die al is opgedaan vanuit koplopers, dienstverleners, kennisexperts en overheden en bouw daarop verder. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Het zou natuurlijk te gek zijn als een nieuw college door het voorwerk wat wij hebben gedaan, vol in kan zetten op nog meer circulaire impact binnen maakketens. Vanuit het kwartiermakerschap hopen we dat we een mooie, blijvende basis kunnen leggen om hen daarbij te inspireren.

Wieke en Carlijn, wat valt je als kwartiermaker op in deze opdracht?

In de provincie Zuid-Holland zijn ontzettend veel ingrediënten voor een circulaire economie aanwezig. Er zijn mooie voorbeelden van koplopers en ook de bedrijven die nog niet circulair ondernemen, raken gemotiveerd om bij te dragen aan de transitie. Een grote uitdagingen is de communicatie; ondernemers spreken de taal van de dagelijkse operatie van een bedrijf, terwijl aanbieders van ondersteuning vanuit termen van de circulaire economie en duurzaamheid spreken.

De circulaire economie biedt een oplossing voor die dagelijkse uitdagingen, maar om die oplossingen te realiseren, moeten we elkaars taal leren spreken.

Wil je meer weten over de aanpak van de circulaire maakindustrie in Zuid-Holland of eens sparren met Wieke en Carlijn over het kwartiermakerschap? Neem gerust contact met ze op, ze delen graag hun kennis. 

Deel