Duurzaam textiel

Duurzaam textiel is helaas nog niet de norm. Een aanzienlijk deel van het afval dat we met elkaar produceren bestaat uit textiel en ook is de productie van (nieuw) textiel verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid CO2 uitstoot. KplusV werkt met overheden en textielorganisaties aan handelingsperspectieven. Hoe kunnen we top-down én bottom-up werken aan duurzamer textiel?

Wij brengen partijen bij elkaar en komen tot oplossingen op basis van een sluitende businesscase. Want een oplossing is pas duurzaam als alle betrokken partijen er vanuit hun eigen belang aan meewerken. Vanuit die filosofie bedenken we systeemoplossingen die bijdragen aan duurzaam textiel en een duurzamere toekomst in bredere zin.

Recente projecten: