Foto Presentatie Kplusv (2)

Bijeenkomst met Koningin Máxima over financiering van verduurzaming mkb

Ondernemers willen graag verduurzamen, maar vooral kleinere bedrijven hebben niet genoeg middelen om te investeren. Daarom hebben Qredits en de provincie Overijssel met goed resultaat de MKB Duurzaamheidslening ontwikkeld. Wij hebben nationale uitrol van het instrument verkend. Opschaling naar meerdere provincies lijkt haalbaar, maar niet voor alle provincies. Dit zorgt voor ongelijke kansen voor ondernemers. Op dinsdag 27 juni spraken we hierover met Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité).

Bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor in Almelo waren naast Koningin Máxima, ook bestuurders van diverse provincies, vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat én ondernemers aanwezig die duurzame producten ontwikkelen. Verduurzaming van het mkb is één van de thema’s waar het Comité zich mee bezighoudt.

Ondernemers in de provincie Overijssel kunnen al via de MKB Duurzaamheidslening bij Qredits terecht voor financiering, coaching en training. Deze Duurzaamheidslening is bedoeld om energiebesparing en -opwekking bij voornamelijk het kleinbedrijf te stimuleren door leningen met lage rente aan ondernemers aan te bieden die hun bedrijf willen verduurzamen.

Ondernemers essentieel in transities

Om de verduurzaming van het mkb landelijk te ondersteunen, bespraken we de mogelijkheden voor een verdere uitrol. Ondernemers hebben namelijk een belangrijke rol in transities. Ze zorgen vaak voor de vernieuwing die nodig is om een duurzame samenleving vorm te geven.

Nationale uitrol

Vanwege het succes van de Duurzaamheidslening in Overijssel en de positieve impact op het mkb, is de nationale uitrol van het instrument via andere provincies verkend door KplusV. De provincies verschillen echter nogal in de mate waarin het kleinbedrijf de doelgroep is in het provinciaal beleid.

En ook de beschikbaarheid van middelen verschilt per provincie. Opschaling naar meerdere provincies lijkt haalbaar, maar niet voor alle provincies. De vestigingsplaats van een bedrijf heeft daarmee invloed op diens financiële (on)mogelijkheden. Daarom is ons advies om de bekostiging van het instrument via het Rijk verder te verkennen. 

In ons samenvattende rapport lees je meer over de onderzoeksresultaten.

Financiering van de verduurzaming van het mkb

"Met de opschaling van de MKB Duurzaamheidslening krijgt ook het mkb, en vooral het kleinbedrijf, de kans om mee te komen in de energietransitie. Hiermee kan Nederland duizenden mkb’ers een duurzame toekomst bieden."
Edwin Netjes | adviseur Financieren en partner bij KplusV

Deel