Istock 1367511858

Transitie update #2: de veranderende arbeidsmarkt

Laat je inspireren en krijg nieuwe inzichten in de transities! Maandelijks publiceren we op LinkedIn onze laatste inzichten en conclusies over de transities waar we in Nederland voor staan.

De tweede editie: de veranderende arbeidsmarkt!

De maatschappelijke opgaven rondom energie, circulariteit en de woningbouw vragen om nieuwe manieren van werken. In deze veranderende arbeidsmarkt hebben huidige én toekomstige medewerkers andere kennis en vaardigheden nodig. De regio is aan zet om flexibele en innovatieve en (maatwerk)trajecten te ontwikkelen voor studenten, werkenden én werkzoekenden. Daarbij is samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven essentieel. Afgelopen jaar initieerden we diverse Publiek-Private Samenwerkingen om de transitie op de arbeidsmarkt te versnellen. Graag delen we onze best practices en geleerde lessen ter inspiratie!

Lees de tweede editie van de Transitie update hier

Deel