Terug

Doorontwikkelen arbeidsmarktagenda

De 35 arbeidsmarktregio's in ons land zijn allemaal anders gestructureerd. Uit het VNG-rapport 'Werkende Samenwerking' blijkt dat maatwerk het devies is voor succesvolle regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio's. Samenwerking is geen doel op zich, maar draagt bij aan een betere werking van de arbeidsmarkt en het proces van arbeidstoeleiding.

Het zichtbaar maken van gedeelde belangen zorgt ervoor dat alle deelnemende partijen de meerwaarde van hun samenwerking onderkennen. Een attractieve arbeidsmarktagenda helpt daarbij. De inhoud van deze agenda vraagt brede gedragenheid.

De arbeidsmarkt is daarnaast steeds in beweging. Om de juiste koers te houden, is het een te raden om elke twee jaar de agenda bij te stellen. We helpen daar graag bij. 


Wat zijn de belangrijke arbeidsmarktontwikkelingen in de regio? Met welke parameters moet je rekening houden bij het uitvoeren van een arbeidsmarktagenda? Hoe benader je deelnemende partijen binnen de arbeidsmarktregio? Wat is ieders rol? Op welke manier definieer je gedeelde belangen? Hoe zorg je ervoor dat bij iedereen de urgentie blijft bestaan om zich te blijven inzetten voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelen?

Een effectieve en werkbare arbeidsmarktregio

Een gedragen regionale arbeidsmarktagenda is onmisbaar om een arbeidsmarktregio effectief en werkbaar in te richten. Zo'n agenda maakt duidelijk hoe de samenwerking vorm krijgt, welke doelstellingen je hebt en waar de prioriteiten liggen. Met onze kennis van de arbeidsmarkt helpen we je bij de ontwikkeling van de strategische agenda voor het arbeidsmarktbeleid.

Onze aanpak

Om een goed onderbouwde strategische agenda te bepalen, is een scherpe analyse van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie nodig. Dit is de basis is voor de strategische agenda en een eventueel marktbewerkingsplan. Samen met de betrokkenen stellen we een gemeenschappelijke strategische agenda op en herijken we dit samen periodiek, zodat jouw arbeidsmarktregio op koers blijft. We kunnen een plan van aanpak opstellen met concrete handelingsmogelijkheden, zowel op arbeidsmarkt- als op gemeentelijk niveau. 

In stappen naar een gedragen agenda

We passen onze werkwijze altijd aan de lokale context en jouw behoeften aan.

Onze aanpak voor het opstellen van een gedragen strategische agenda heeft over het algemeen de volgende vier stappen:

  • Arbeidsmarktanalyse
  • Terugkoppeling aan stakeholders
  • Opstellen en/of herijken van de strategische agenda
  • Aanvullend opstellen plan van aanpak (facultatief) 
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Ede
Deel