Terug

Doorontwikkelen arbeidsmarktagenda

De spanning op de arbeidsmarkt is historisch hoog. Toch blijft er een groep mensen waarvoor de kansen en perspectieven op werk klein blijven. Er is nog steeds een mate van een mismatch op de arbeidsmarkt. Tegelijk worden er vanuit verschillende partijen initiatieven ontplooid die de werking van de arbeidsmarkt en onze sociale infrastructuur moeten verbeteren. Veel van deze initiatieven komen terecht op het bordje van de arbeidsmarktregio. Hoe zorgen we ervoor dat ontwikkelingen op elkaar aansluiten? En niet naast elkaar gaan bestaan?


35 verschillende arbeidsmarktregio's

Nederland kent 35 arbeidsmarktregio's die de vrijheid hebben hun eigen arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Dit geeft de regio's de ruimte om te kiezen voor ontwikkelingen die passen bij de eigen (economische) structuur en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan regionale mobiliteitsteams, het programma Perspectief op Werk, middelen uit het Europees Sociaal Fonds, een Leven Lang Ontwikkelen en de (door)ontwikkeling van het leerwerkbedrijf.

Hierdoor zijn al deze 35 arbeidsmarktregio's anders gestructureerd. Vanuit het Rijk krijgen deze regio's een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Veel ontwikkelingen en initiatieven lopen parallel aan elkaar en regio's zoeken naar een goede positionering en samenwerking met de verschillende partners.

Wat zijn de belangrijke arbeidsmarktontwikkelingen in de regio? Met welke parameters moet je rekening houden bij het uitvoeren van een arbeidsmarktagenda? Hoe betrek je deelnemende partijen bij de arbeidsmarktregio? Wat is ieders rol? Op welke manier definieer je gedeelde belangen? Hoe zorg je voor een blijvende urgentie voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelen?

De arbeidsmarktagenda

Een gedragen regionale arbeidsmarktagenda is onmisbaar om een arbeidsmarktregio effectief en werkbaar in te richten. Zo'n agenda maakt duidelijk hoe de samenwerking vorm krijgt, welke doelstellingen je samen hebt en waar de prioriteiten liggen. Het zorgt ervoor dat ontwikkeling op elkaar aansluiten, in plaats van naast elkaar worden georganiseerd.

We zetten onze uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt graag in om een gedragen arbeidsmarktagenda voor jouw gemeente of regio te realiseren. Samen zorgen we dat jouw arbeidsmarktregio op koers blijft!

Onze aanpak

Allereerst is een scherpe analyse van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie nodig. Dit is de basis is voor de strategische agenda en een eventueel marktbewerkingsplan. Samen met alle betrokkenen stellen we de gemeenschappelijke strategische agenda op. We herijken dit samen periodiek, zodat jouw arbeidsmarktregio op koers blijft. We kunnen een plan van aanpak opstellen met concrete handelingsmogelijkheden, zowel op arbeidsmarkt- als op gemeentelijk niveau.

In 4 stappen naar een gedragen agenda

De lokale context en jouw behoeften staan altijd centraal in onze aanpak.

In het kort nog even de  vier stappen van onze aanpak:

  1. Arbeidsmarktanalyse
  2. Terugkoppeling aan stakeholders
  3. Opstellen en herijken van de strategische agenda op basis van de best passende beleids- en verandertheorie
  4. Opstellen plan van aanpak
Deel