Terug
Associate

Vitale coalities smeden om ‘wicked problems’ op te lossen. Daar hou ik me al tientallen jaren mee bezig. Bij complexe maatschappelijke opgaven rondom duurzaamheid, innovatie, sociale inclusie en leefkwaliteit, is namelijk intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, burgers en middenveld cruciaal en noodzakelijk! Daarin dynamiseer, organiseer en faciliteer ik.


“Vitale coalities zijn onontbeerlijk om wicked problems op te lossen.”

Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond en met mijn brede bestuurlijke ervaring – onder meer als wethouder in Rotterdam en burgemeester van Zwijndrecht – smeed ik vitale coalities tussen zeer uiteenlopende partijen, om gezamenlijk – vanuit gedeelde waarden en belangen – complexe problemen op te lossen.

Dominic 1 Vierkant
Expertise

Mijn expertisegebieden zijn zeer breed: van leefbaarheid en wonen, veiligheid en armoede, tot duurzaamheid en innovatie. Daarnaast ben ik diep geworteld in de regio Groot-Rotterdam. Deze regio worstelde de afgelopen decennia met talrijke sociale en economische uitdagingen en bevindt zich ook nu in een unieke transitie. De gevoelde urgenties in combinatie met een duidelijke ‘hands on’-mentaliteit, hebben hier geleid tot vele verrassende en vernieuwende aanpakken om gezamenlijk de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. De ervaringen die ik hiermee heb mogen opdoen deel ik graag met anderen en pas ik met passie en plezier breder toe!

De werking (en het zelf kunnen opbouwen) van ‘vitale coalities’ heb ik beschreven in een essay. Aan de hand van diverse praktijk voorbeelden worden een aantal relevante bestuurskundige concepten gepresenteerd die handvatten geven voor het begrijpen van en zelf ook kunnen bijdragen aan ‘vitale coalities’.

Deel