Terug

Waarom is samenwerking essentieel voor het realiseren van een toekomstbestendig bedrijventerrein?

23 mei 2024

Uitleg bij theoretisch model 'vitale coalities'

Verduurzaming van het bedrijventerrein is cruciaal, met netcongestie en energieschaarste als urgente uitdagingen. Veel verduurzamingsmaatregelen nemen ondernemers individueel. Maar voor een effectieve aanpak is samenwerking op het niveau van het bedrijventerrein onmisbaar. Het gaat dan om verbinding maken met betrokkenen, het delen van kennis en goede voorbeelden, het creëren van ruimte voor dialoog en het bouwen van een stevig samenwerkingsverband. Een flinke klus. Hoe pak je dat aan?


Urgente omstandigheden zijn vaak een katalysator voor het vormen van een vitale coalitie of intensieve samenwerking. Hierdoor kan maatschappelijke groei ontstaan. De urgentie wordt in brede kringen gevoeld, het besef ontstaat dat extra inspanning noodzakelijk is en de bereidheid voor een gezamenlijke aanpak groeit.

Een vitale coalitie heeft vijf voorwaarden:

  1. Urgentie
  2. Breed gedragen visie op de toekomst (richting)
  3. Ruimte voor vernieuwing voor pioniers en connectors 
  4. Bestuurders zijn gecommitteerd en geven rugdekking
  5. Beschikbaarheid van benodigde middelen of menskracht.

Man op de maan
Een goed voorbeeld hiervan komt uit de jaren 60, toen de Amerikanen zich realiseerden dat de Russen een voorsprong hadden in de ruimtevaarttechnologie (lancering van de Sputnik). De door John F. Kennedy verwoorde doelstelling dat de eerste man op de maan een Amerikaan moest zijn, stond niet op zichzelf. De overheid startte een omvangrijk investeringsprogramma, de wetenschap en het bedrijfsleven ontwikkelden een ongekende innovatiekracht en het ruimtevaartprogramma werd nog veel breder ingebed in de samenleving. Met name het onderwijs kreeg een enorme boost. Dankzij het door Lyndon B. Johnson ingevoerde hervormingsprogramma Great Society, met als cruciaal onderdeel de War on Poverty, profiteerden ook de armen.

Die eerste man op de maan was de stip op de horizon (richting), maar had dus een veel grotere betekenis. 

Geheel meer dan som der delen
Dit voorbeeld laat zien dat een vitale coalitie ontstaat als overheid, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich schouder aan schouder inzetten voor een gezamenlijk, maatschappelijk doel. Dán wordt het geheel meer dan de som der delen.

Gedeelde karakteristieken
Ook kwamen we erachter dat mensen in een vitale coalitie een aantal karakteristieken deelden met elkaar, ongeacht hun positie en rol in het geheel. Dat noemen we de ‘voeding’ voor een vitale coalitie. Deze is voor wenselijke en succesvolle maatschappelijke veranderingen – op welke schaal ook – onontbeerlijk.

Deel