Terug
Adviseur

Ik ben een betrokken, doelgerichte adviseur en krijg energie van het werken aan maatschappelijke opgaven. Ik opereer als ‘kansenmakelaar’, netwerker en verbinder, zowel binnen als tussen organisaties. Iemand die mogelijkheden ziet, enthousiasmeert, stuurt en faciliteert.

Mijn hart gaat sneller kloppen van uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, slimme en duurzame mobiliteit en de transformatie naar een circulaire economie. KplusV biedt mij vanuit het team Ecosystemen en publiek private samenwerkingen de kansen om daadwerkelijk het verschil te maken op deze thema's.


"Grote uitdagingen vragen om durf, samenwerking en nieuwe, concrete oplossingen"

Ik heb veel ervaring in projectfinanciering en subsidies. Dat ging vaak om innovatieve projecten in consortia met overheden, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Partijen die voorop durven te lopen en bereid zijn te investeren in experimenten die potentieel een grote bijdrage leveren aan de uitdagingen van nu en (over)morgen. Dit soort partijen zijn de drijvers achter het opzetten en versterken van (regionale) ecosystemen. Als adviseur van KplusV prijs ik mij gelukkig om midden in deze praktijk te werken en mede vorm te geven aan een duurzame en inclusieve maatschappij.

Reinier 1 Vierkant
Expertise

Ik werk in opdrachten gericht op opbouw en versterking van ecosystemen en publiek-private samenwerkingen, projectmanagement, programmamanagement, (project)financiering, studies en advisering naar verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking voor energietransitie.

Deel