Terug

Hoe bouw je een vitaal innovatie-ecosysteem?

31 mei 2022

Het opbouwen of door ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem is niet eenvoudig. Het vraagt een vertegenwoordiging van de juiste partijen en een goede invulling van het innovatieproces. Als alle ingrediënten in een ecosysteem aanwezig zijn, is er een belangrijke basis gelegd. De volgende stap is om daar een vitaal ecosysteem van te maken. In onze ogen zijn er vier belangrijke onderdelen die zorgen voor een gezond innovatie-ecosysteem.


Wat is een innovatie-ecosysteem?

Een innovatie-ecosysteem is een (grotendeels) zelfregulerend netwerk waarin vertegenwoordigers van de vier O’s (ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek) samenwerken om de ontwikkeling kansrijke innovaties te realiseren. Vaak is een gezamenlijke uitdaging, bijvoorbeeld een maatschappelijke opgave, en/of een gezamenlijke basis (regio, sector) het uitgangspunt van de samenwerking. In een gezond innovatie-ecosysteem werken vertegenwoordigers van de vier O's (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) samen om de ontwikkeling van inventies tot concrete, kansrijke innovaties te realiseren.

Bekijk hier onze oplossingen
1. Aandacht voor alle randvoorwaarden en stakeholders

Allereerst zijn er een aantal randvoorwaarden die bepalend zijn voor de vruchtbaarheid van een innovatie-ecosysteem. Zijn alle belangrijke stakeholders goed vertegenwoordigd in het ecosysteem? Is er een sterke communicatie-infrastructuur? Is er vertrouwen? Is er aanwas van human capital door aanwezige kennisinstellingen? Is er voldoende kapitaal en ondernemerschap aanwezig rondom de uitdaging die het ecosysteem wil aanpakken? Al deze vragen zijn van belang bij het realiseren van een goed werkend innovatie-ecosysteem. Daarnaast is het essentieel dat alle relevante partijen betrokken en goed vertegenwoordigd zijn. Wanneer een of meerdere partijen onvoldoende zijn aangehaakt, kan het ecosysteem niet de volledige potentie bereiken en zullen (innovatie)kansen onbenut blijven.

2. Toegevoegde waarde voor alle stakeholders

Daarnaast is er in een gezond innovatie-ecosysteem toegevoegde waarde voor alle stakeholders. Denk hierbij aan o.a. ondersteuning op het gebied van business development, financiering en het vormen van samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het ook van belang dat projecten en programma's op elkaar aansluiten en dat er (gedeelde) faciliteiten beschikbaar zijn om innovatieve oplossingen te testen. Het doel van deze elementen is om in de vaak latente behoefte van doelgroepen voorzien (o.a. behoefte aan verbinding met andere stakeholders) en om bedrijven te helpen om versneld groeistappen te kunnen zetten.

3. Ruimte voor duurzaamheid

Ook duurzaamheid is essentieel voor een vitaal ecosysteem. Hieronder vallen kwesties, zoals: Is het ecosysteem toekomstbestendig ingericht en biedt het oplossingen voor de vragen van vandaag, morgen en overmorgen? Een gezond innovatie-ecosysteem is zo ingericht dat het kan inspelen op snel veranderende externe ontwikkelingen, zoals de aanwas van nieuwe technologieën, nieuwe vragen, nieuwe oplossingen en nieuwe waardeketens. Daarnaast houdt duurzaamheid in dat er goed is nagedacht over een model waarin de toegevoegde waarde geleverd kan worden als er een subsidie wegvalt.

4. Mentaliteit gericht op samenwerken

Tot slot is het van belang dat stakeholders het gedachtengoed "samen bereiken we meer dan alleen" omarmen. We zien dat gevestigde bedrijven zich steeds bewuster worden van de instroom van nieuwe technologieën en van de noodzaak om te innoveren. Echter hebben zij niet altijd de kennis of middelen hiervoor in huis. Open innovatie is het nieuwe paradigma en samenwerking is een must. Door de partijen en activiteiten in het innovatie-ecosysteem te verbinden, kunnen stakeholders de handen ineenslaan en samenwerken voor het gezamenlijke belang. Oplossingen komen sneller tot stand in een open innovatiesysteem, waarin overheden, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken. Hierbij is het key dat alle partijen het principe van 'halen en brengen', onderschrijven.

Welke kansen hebben regio’s, Hidden Champions en de Rijksoverheid om elkaar te versterken?
Deel