Joep Welschen

Teammanager en adviseur Ecosystemen & Publiek Private Samenwerking

06-21 533 793

Profiel

Met ons team helpen wij overheid en kennisinstellingen om succesvolle publiek-private samenwerkingen en innovatie-ecosystemen te bouwen. Dit doen we door eerst de vraag af te bakenen en in kaart te brengen welke initiatieven er al zijn en wat er nog mist. En door daarna over te gaan tot actie. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector kennen. Omdat we hierdoor in staat zijn publiek-private samenwerkingen te smeden. En omdat we zo een keten duurzaam kunnen ontwikkelen, gedragen en medegefinancierd door de markt.

“Mijn drijfveer? Het creëren van zowel economische waarde als maatschappelijke impact.” 

Onze programma’s, clusters en ecosystemen bouwen we vaak in opdracht van gemeenten, provincies, kennisinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen. We initiëren ze echter ook vaak zelf omdat we bijvoorbeeld tekortkomingen in een markt zien of juist kansen die niet worden benut. Zo zagen wij bijvoorbeeld al in 2008 dat het erg lang duurde voordat medisch technologische innovaties bij de patiënt en behandelaar terecht kwamen en initieerden we MedtechPartners. Sinds 2008 hebben we met de 60 partners van MedtechPartners meer dan 200 baanbrekende medisch-technologische innovaties voor preventie, care en cure ondersteund.

Mijn eigen achtergrond ligt in het helpen van bedrijven om duurzame waarde te creëren. Zo hielp ik startups en scale-ups als partner in het programma The Start-Up Network Amsterdam en Ready2Scale. Of als oud-oprichter van incubator en investeringsfonds IncPlus. Mijn toegevoegde waarde ligt op de gebieden: strategie en waardecreatie; positionerings- en herpositioneringsvraagstukken; strategische partnerships & co-creatie en coaching en begeleiding van ondernemers. Daarbij ligt mijn focus op: Health, Tech, Media & Communicatie en Sustainability. Met als doel om producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten die het leven van mensen beter, makkelijker of leuker maken. Zo creëert een bedrijf substantiële waarde. Voor zichzelf, voor klanten en alle betrokken stakeholders.

 

"Mijn drijfveer? Het creëren van zowel economische waarde als maatschappelijke impact."

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.