Joep Welschen

Teammanager en adviseur Ecosystemen & Publiek Private Samenwerking

06-21 533 793

Profiel

Met ons team helpen wij bij op- en uitbouw van triple/quadruple helix innovatiesamenwerkingen. Dit doen we door sterke consortia te bouwen met een gezamenlijke en gedragen innovatieagenda. En door een business case te ontwikkelen die toekomstbestendig is en mede wordt gedragen door de markt. Daarnaast bouwen wij voor overheid, kennisinstellingen en bedrijven innovatie-ecosystemen. Dit doen we door eerst de vraag af te bakenen en in kaart te brengen welke initiatieven er al zijn en wat er nog mist. En door daarna over te gaan tot actie. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector kennen. Omdat we hierdoor in staat zijn publiek-private samenwerkingen te smeden. En omdat we zo een keten duurzaam kunnen ontwikkelen.

“Mijn drijfveer? Het creëren van zowel economische waarde als maatschappelijke impact.” 

Onze innovatiesamenwerkingen, programma’s, clusters en ecosystemen bouwen we vaak in opdracht. We initiëren ze echter ook regelmatig zelf omdat we bijvoorbeeld tekortkomingen in een markt zien of juist kansen die niet worden benut. Zo zagen wij bijvoorbeeld al in 2008 dat het erg lang duurde voordat medisch technologische innovaties bij de patiënt en behandelaar terecht kwamen en initieerden we MedtechPartners. Sinds 2008 hebben we met de 65 partners van MedtechPartners meer dan 225 baanbrekende medisch-technologische innovaties voor preventie, care en cure ondersteund.

Mijn kern expertise ligt op de gebieden consortia vorming, sterke en gedragen publiek-private samenwerkingen, strategie en waarde creatie, positionering/herpositionering vraagstukken, strategische partnerships & co-creatie en algemeen management. Opgebouwd als ondernemer en door managementfuncties te bekleden. Daarnaast ben ik al jaren zeer betrokken bij het begeleiden van startups en scale-ups; direct en als expertpartner van programma’s als MedtechPartners, PIM NH, Start-Up Network Amsterdam en Ready2Scale en als oud-oprichter van incubator en investeringsfonds IncPlus.

 

"Mijn drijfveer? Het creëren van zowel economische waarde als maatschappelijke impact."

Joep Welschen

06-21 533 793

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.