Terug
1 januari 2022

Over managen van open innovatie via biotopen

Open innovatie, co-creatie, business developers, innovatie-ecosystemen. Je hebt de woorden ongetwijfeld voorbij zien komen als je je met innovatie bezighoudt. Innovatie wordt gezien als dé sleutel voor een gezonde economische toekomst. Maar hoe krijg je grip op open innovatie en ecosystemen? Met de innovatie-biotoop!


Hoe breng je een innovatie-ecosysteem in kaart en krijg je er grip op? Via welke stappen optimaliseer je zo’n ecosysteem tot een goed werkend geheel waarbinnen innovaties versneld hun weg naar de markt vinden? Deze whitepaper loodst je door het vijfstappenplan om de biotopen te identificeren en met elkaar te verbinden: ons Ecosystem Canvas©.

De biotoop is de sleutel in het innovatie-ecosysteem. Door de biotoop als operationele module van het ecosysteem te zien, ontdek je waar in de bestaande initiatieven de doublures, potentiële synergieën en witte vlekken zitten. Door de witte vlekken in te vullen en de biotopen volgens een vijfstappenplan met elkaar te verbinden, ontstaat een innovatie-ecosysteem. In deze whitepaper behandelen we achtereenvolgens:

  • De habitat, biotoop en het ecosysteem in vogelvlucht.
  • Hoe breng je het innovatie-ecosysteem in beeld?
  • Wat zijn de succesfactoren voor de biotoop?
  • Hoe regisseer je de groei van een ecosysteem?
Deel 3: Grip op innovatie-ecosystemen
Joep 1 Vierkant
Joep Welschen

Adviseur

Deel