Terug
1 januari 2022

Over valorisatie, innovatie en systemen met toegevoegde waarde

Hoe kunnen innovatoren, overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatie versnellen en slagingskansen vergroten? Volgens ons zit de crux in innovatiestructuren: publiek-private samenwerkingsverbanden –zowel ecosystemen als innovatiebiotopen– opgebouwd volgens een aantal regels. Deze structuren vergroten de kans om van een inventie tot een concrete innovatie te komen. 


Hoe structureer je innovatie? Je leest het in onze whitepaper ‘Innoveren met resultaat’. Wij brengen in de whitepaper verband aan tussen:

  • de verschillende fases van een technologische innovatie;
  • de factoren c.q. bouwstenen daarbij (innovator, financiering, faciliteiten en bedrijfsvoering);
  • de ontwikkeling van de‘habitat’ van de innovatie, ingedeeld in fases;
  • de juiste rollen van personen of organisaties op het juiste moment;
  • het inrichten van het optimale systeem van technologische innovatie.

Meer weten over het innovatie-ecosysteem en de praktische toepassing daarvan? Vraag er Joep Welschen naar. Hij gaat er graag met je over in gesprek. 

Deel 1: Innoveren met resultaat
Joep 1 Vierkant
Joep Welschen

Adviseur

Deel