Istock 1374815153

Dé bedrijfshaven in de regio voor ontwikkeling van duurzame scheepvaart

De gemeente Arnhem wil van de Nieuwe Haven, aan de oostkant naast Industriepark Kleefse Waard, dé bedrijfshaven in Oost Nederland maken voor de ontwikkeling van duurzame schone scheepvaart. De maritieme maakindustrie en energietransitie staan voorop. Er liggen ambitieuze plannen die in de praktijk nog onvoldoende tot ontwikkeling komen. KplusV is in 2022 gevraagd om, samen met bureau Vivaart, een strategisch kader te formuleren en de samenwerking duurzaam te structureren.

Regionaal innovatie netwerk

De gemeente Arnhem wil samen met regionale betrokkenen de scheepvaart schoner maken met diverse lokale innovaties op gebied van duurzame energie en circulaire maritieme scheepbouw. Er zijn bij dit project partijen betrokken vanuit de energiesector, de maritieme maakindustrie en ook onderwijs, die allen de creativiteit hebben om vooruit te denken met de huidige energie- en klimaatproblemen.

Ondanks de gedrevenheid bij alle betrokkenen en de ambitieuze plannen, ontbrak het in 2021 aan handelingsperspectief. Er ontstond frustratie bij stakeholders en de gezamenlijke aanpak matchte niet goed met de inrichting van de gemeentelijke organisatie.

Nieuw strategisch kader

Samen met de gemeente trokken we het proces vlot. Op basis van de input van een flink aantal stakeholders formuleerden we een strategisch kader. Dit kader omvat een beschrijving van governance, financiering en verantwoordelijkheden. Dit geeft alle betrokkenen een duidelijk kader voor de te zetten stappen.

Voormalig wethouder Economische Zaken Jan van Dellen: “Het is ontzettend belangrijk dat dit soort grote plannen in gezamenlijkheid worden opgepakt door de partijen die het gebied goed kennen en met verschillende invalshoeken een profiel van de haven kunnen creëren."

 “Het is ontzettend belangrijk dat dit soort grote plannen in gezamenlijkheid worden opgepakt door de partijen die het gebied goed kennen en met verschillende invalshoeken een profiel van de haven kunnen creëren."

Jan van Dellen, voormalig wethouder Economische Zaken bij de gemeente Arnhem

Duidelijke nieuwe overleg- en organisatiestructuur

Het project is in oktober 2022 afgerond met de oplevering van een opzet van een duidelijke nieuwe overleg- en organisatiestructuur. Deze zorgt ervoor dat de beslissingen op de juiste plek en het juiste moment worden genomen, en dat de stakeholders worden gehoord. Dat biedt het perspectief om in de Nieuwe Haven de visie en strategie in de praktijk waar te maken.

De opdracht wordt nu vervolgd met fase 2: het daadwerkelijk invullen van het advies en opbouwen van een financierbare businesscase. We ondersteunen bij het proces om met de ondernemers in de haven en in afstemming met de gemeente een financieringsaanvraag te doen bij het Perspectieffonds Gelderland.

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel