Nordrhein Westfalen

Energietransitie Noordrijn-Westfalen en Oost-Nederland

Resultaat: een verbeterde, grensoverschrijdende samenwerking in de energietransitie door ontwikkeling van een stevige strategie en heldere roadmap voor het opzetten en implementeren van structureel en effectief organiserend vermogen. Inclusief beoogde taken, financiering en governance structuur.

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onze rol: uitvoering kwalitatief onderzoek naar de behoefte, de beoogde activiteiten en meest wenselijke organisatievorm. Daarnaast stelde we het plan van aanpak op met aanbevelingen voor het vervolg richting daadwerkelijke realisatie.

De uitdaging

RVO heeft uit eerdere ervaringen en uitgevoerde verkenningen geconstateerd dat er tussen de Noordrijn-Westfaalse en Oost-Nederlandse ecosystemen in de energietransitie doorgaans sprake is van incidentele en kortdurende samenwerking. Tegelijkertijd is er behoefte aan een vorm van structureel organiserend vermogen, dat succesvolle grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide ecosystemen aanjaagt en faciliteert. RVO gaf ons samen met Stichting Kiemt daarom opdracht voor het uitvoeren een verkenning naar de manier waarop concreet invulling kan worden gegeven aan structureel organiserend vermogen tussen Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen op dit thema.

Onze aanpak

Wij hebben voor RVO, het Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz NRW en een brede groep van stakeholders en experts uit Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen het ecosysteem versterkt, zodat er een versnelling in de energietransitie kan plaatvinden. Dit levert inzicht in de specifieke behoefte aan structureel organiserend vermogen in grensoverschrijdende samenwerking. We vertaalden dit naar een solide advies en stappenplan, om dit op een effectieve manier te kunnen opzetten, financieren en uitvoeren.

De consultatieronde bestond uit vele interviews met experts uit Nederland en Noordrijn-Westfalen. Zij werden geselecteerd op basis van hun ervaring met grensoverschrijdende samenwerking, het realiseren van effectief organiserend vermogen en inhoudsdeskundigen van energietransitie op de onderwerpen waterstof, zon-PV en infrastructuur.

Impact

Onze voorgestelde werkwijze levert een belangrijke stap aan de structurele verbinding en ontsluiting van kennis, netwerken en bedrijven in grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energietransitie.

 

Verwachte resultaten zijn:

  • meer grensoverschrijdende samenwerking
  • meer economische en maatschappelijke spin-off
  • bovenal een versnelling in het bereiken van de klimaatdoelen

KplusV heeft laten zien dat ze, gebruikmakend van hun ervaring en netwerken, een zeer onafhankelijke en bedrijfsgerichte analyse kunnen doen naar het gewenste ecosysteem voor structurele internationale samenwerking.”

Jacques Kimman
Senior Advisor National and International Energy Transition

Reinier 1 Vierkant
Reinier Bos

Adviseur

Deel