Istock 1459307917

Toekomstbestendige aanbestedingsstrategie Lansingerland

Resultaat: een toekomstbestendige aanbestedingsstrategie voor de gemeente om efficiënte afvalcontracten af te sluiten en het hergebruik van afvalstromen te vergroten

Opdrachtgever: gemeente Lansingerland

Onze rol: strategisch adviseur aanbestedingen

Wat maakt een geschikte aanbestedingsstrategie?

De verschillende landelijke en internationale ontwikkelingen gaven aanleiding tot het formuleren van een passende strategie voor toekomstige aanbestedingen voor de gemeente Lansingerland. Bijvoorbeeld over de timing van de verschillende aanbestedingen, gezien de toenemende levertijden van inzamelvoertuigen. Of het vinden van een juiste perceelindeling die de huidige marktwerking optimaal benut. 

Een passende aanbesteding sluit aan bij de volgende vier factoren:

Bekijk onze aanpak

Bij de gemeente Lansingerland hebben we deze verschillende onderdelen in kaart gebracht middels interviews binnen de gemeente en een marktconsultatie. Deze input werd aangevuld met de rijke ervaring die wij hebben met verschillende aanbestedingsdossiers.  

Goed ingerichte aanbestedingen leiden tot gunstige tarieven en betere afvalresultaten

Een aanbestedingsstrategie is geen generiek document. De markt en de wensen van de opdrachtgever zijn namelijk continu in ontwikkeling en context afhankelijk. Bij deze aanbestedingsstrategie viel de lange aanlooptijd van de aanbesteding voor inzameling op. Doordat de marktconsultatie een lange levertijd van inzamelvoertuigen aangaf, adviseerden wij om de restafvalinzameling ruim 1,5 jaar voor de ingang van het contract aan te besteden. Een ander advies was om de inzameling en verwerking van grondstofstromen gebundeld te houden. Zo zijn marktpartijen medeverantwoordelijk voor de ingezamelde kwaliteit en kunnen zij een verwerkingsmethode aanbieden die hierbij past.

Ceri 1 Transparant Vierkant
Ceri Kamoen

Adviseur

Deel