Terug

Aanbestedings- en inbestedingstrajecten begeleiden

Afval inzamelen, verwerken, tot grondstof verwaarden en (opnieuw) vermarkten. Onmisbaar in een duurzame afvalketen én in de transitie naar een circulaire economie. Dat vraagt van gemeenten en publieke afvalorganisaties flexibele processen en innovatieve partnerschappen. Een dergelijke aanpak en samenwerking binnen de afvalbranche vraagt om een flinke ervaring met het begeleiden van aan- en inbestedingstrajecten.

Wij begeleiden dagelijks bij aanbesteden en inbesteden en delen graag onze kennis. Over het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het beheren van het aanbestedingsplatform, tot de beoordeling en het afhandelen van de gunning.

Bij inbesteden, een proces dat beduidend minder duidelijk is ingekaderd dan een aanbesteding, adviseren we je bijvoorbeeld bij de gesprekken met een publieke verwerker over de invulling van het aandeelhouderschap. Of ondersteunen we je bij de verschillende formele besluitvormingsprocedures, zoals het betrekken van de gemeenteraad en de aandeelhoudersvergadering van de publieke verwerker.

Zo kunnen we samen optimaal hergebruik van afvalstoffen realiseren.


Welke processen zijn nodig om circulair in te zamelen? Hoe zien passende verwerkingscontracten er uit? Wat betekent circulair aanbesteden voor je uitvraag aan de markt? Hoe begeleid je deze vorm van aanbesteden? En wat vraagt het van alle betrokkenen?

Kan ik beter aanbesteden of inbesteden? En hoe zet ik een passende aan- of inbesteding uit?

Een aan- of inbestedingstraject is geen doel op zich, maar is wel heel erg bepalend voor de manier waarop de toekomstige dienstverlening is ingericht. De juiste strategie hangt af van verschillende factoren, zoals de marktsituatie en de beschikbaarheid van innovaties. Maar ook de bestuurlijke en praktische ambities en uitgangspunten zijn belangrijk. En alles moet natuurlijk passen binnen de juridische kaders. Samen vormen deze vier pijlers ons afwegingskader voor het inrichten en uitvoeren van aanbestedingen en inbestedingen.

Marktverkenning

Met onze kennis en ervaring, aanvullend onderzoek en interviews analyseren we de huidige marktsituatie:

  • Welke marktpartijen zijn er?
  • Zijn deze geïnteresseerd in een aan- of inbesteding?
  • Hoe onderscheiden zij zich op het vlak van techniek, service, duurzaamheid en kosten?
  • Hoe richten we de aan- of inbesteding marktconform in?

Vergroot ook je inzicht in de mogelijkheden van aan- en inbesteden, zodat je effectieve vervolgstappen kunt bepalen voor een toekomstbestendig inzamel- of verwerkingscontract.

Afweging aan- en inbesteding

Op basis van de huidige marktsituatie, juridische context, beleidsdoelen, bestuurlijke en praktische wensen en uitgangspunten, maken wij samen de afweging tussen aan- of inbesteden.

 

We gaan in op de verschillende aspecten van beide routes en beschrijven de stappen die je gaat zetten nadat de keuze voor aan- of inbesteden gemaakt is. Ook ondersteunen we je bij het betrekken van de gemeenteraad en de aandeelhoudersvergadering van de publieke verwerker bij de verschillende formele besluitvormingsprocedures. 

Deel