Image00009 Vierkant

Energy investor day: innovatieve financiering voor start-ups en scale-ups

Resultaat: Financiering van innovatieve start-ups en scale-ups in de transitie naar duurzame energie

Opdrachtgever: Topsector Energie (TKI)

Onze rol: Samenbrengen ecosysteempartners, selecteren van start-ups en scale-ups die investeringsgereed zijn

Start-ups en scale-ups moeten vaak vertrouwen op het aantrekken van risicokapitaal om hun innovatie te financieren. Dit vanwege de snelle groei die ze doormaken of omdat het proces gepaard gaat met hoge ontwikkelingskosten en de weg naar de markt lang is. Om de financieringsbehoeften van deze specifieke groep start-ups en scale-ups te faciliteren, organiseert het Financieringsloket van de Topsector Energie in samenwerking met KplusV en een regionale ROM de Energy Investor Day.

De Energy Investor Day is een matchmaking-evenement dat elk kwartaal plaatsvindt. Tijdens het evenement pitchen zes ondernemers hun kapitaalbehoefte aan ongeveer 20-40 investeerders. De bedrijven bevinden zich doorgaans ‘early stage’ of ‘early growth’ en zijn op zoek naar een kapitaalinjectie van €200.000 tot € 5 miljoen in ruil voor aandelen in het bedrijf.

De Energy Investor Day biedt ondernemers een relevant investeringsnetwerk voor de financiering van hun onderneming. De ondernemer doorloopt eerst een selectiefase waarin de ondernemer getoetst wordt op relevantie, innovatie en investeringsgereedheid. Wanneer deze succesvol is doorlopen krijgen de ondernemers tijdens de Energy Investor Day de kans om hun investeringspropositie te presenteren aan het netwerk van investeerders.

De investeerders vormen samen de Energy Investor Community. Deze community is ontstaan vanuit het groeiende succes van de Energy Investor Day én de behoefte van deze financiers om meer met elkaar op te trekken. Deze groeiende community fungeert als netwerk van angel investeerders, familiefondsen, ROM’s, Venture Capital en Corporate Venture Capital investeerders die actief zijn in financieringen voor innovaties binnen de energietransitie.

Als onderdeel van de Energy Investor Day en de Energy Investor Community worden de volgende activiteiten georganiseerd:

    • De Energy Investor Day: Elk kwartaal vindt het matchmakingevent plaats waar zes innovatieve start-ups en/of scale-ups hun energie-innovatie pitchen aan investeerders.
    • Netwerk: Binnen de community komen verschillende groepen investeerders samen. Elk met een unieke specialisatie. Door samen te werken brengt de community ketenfinanciering tot stand.
    • Kennissessies: Investeerders uit de community nemen deel aan kennissessies over trends, subsidiemogelijkheden en innovaties. Daarnaast worden bedrijfsbezoeken georganiseerd.
Resultaten

Sinds de start van de Energy Investor Day in 2019 hebben inmiddels een groot aantal innovatieve energie-ondernemingen hun financieringsbehoefte kunnen pitchen aan financiers. En met resultaat! Gemiddeld haalt zo’n 30% van de ondernemingen direct via de Energy Investor Day extern kapitaal op. Hiermee worden deze belangrijke innovaties geholpen naar de volgende fase. Ook dit laat zich zien in de cijfers: Energy Investor Day alumni hebben alleen al in 2022 en 2023 voor meer dan €110.000.000 aan extra financiering opgehaald. Mooie voorbeelden zijn onder meer de succesverhalen van E-magy, Quatt, Skytree, en DeWarmte, die ondertussen zijn uitgegroeid tot serieuze scale-ups. Dit laat zien dat de Energy Investor Day en de aangesloten Energy Investor Community een belangrijke rol speelt in het versnellen en financieren van de energietransitie.

Deel