[Thumbnail] Kplusv X Medxai

Groeistrategie start-up MedxAI

Met data snellere en betere diagnose voor patiënten

De gezondheidszorg in Nederland staat al jaren onder hoge druk. De combinatie van de werkdruk onder zorgpersoneel en de vergrijzing van de maatschappij, schreeuwt om slimme innovaties die het zorgpersoneel ondersteunen en ontzorgen. Daarom ontwikkelt de Utrechtse start-up MEDxAI, op basis van bestaande data en slimme artificiële intelligentie (AI), oplossingen voor een snellere en betere diagnose van patiënten. Wij hebben voor MEDxAI een overzichtelijk groeipad opgesteld en de propositie scherpgesteld voor mogelijke investeerders. Zo kan MEDxAI met de juiste focus en prioriteit aan het bedrijf werken.

AI biedt veel kansen voor zowel artsen als patiënten. MEDxAI werkt momenteel aan een voorspellend model voor patiënten met pijn op de borst. Dit is een grote groep patiënten, en  het proces rondom diagnose kost veel tijd en geld. De meest tijdrovende en dure stap is het laten uitvoeren van een CT scan. Dit is essentieel om uit te sluiten dat de pijn op de borst door het hart veroorzaakt wordt. 75% van de verrichte scans laat zien dat het níét aan het hart ligt. Het model van MEDxAI kan de uitkomst van de CT voorspellen en daarmee voorafgaand advies geven aan de cardioloog.  Artsen zouden met dat advies de beeldvorming slimmer en efficiënter in kunnen zetten.

Ondernemen in de medische sector

De groei van een start-up is complex en als ondernemer krijg je te maken met een breed scala aan uitdagingen. Hoewel start-ups vaak tegen soortgelijke uitdagingen aan lopen, is ondernemen in de medische sector een extra uitdaging. We associëren start-ups vaak met flexibiliteit, ‘learning on the job’ of 'kijken hoe het loopt'. Bij medische start-ups is die ruimte echter een stuk beperkter. Een heldere, uitgewerkte strategie is hierbij cruciaal. Zoals bij alle vormen van ondernemerschap, is de blik op de toekomst belangrijk. Voor ondernemers in de medische sector is dat al helemaal essentieel, omdat het ontwikkelpad meestal niet maanden, maar jaren duurt.

Daarnaast komen bij bedrijven uit de medische technologiesector vrijwel direct veel complexe aspecten om de hoek kijken, waar je vanaf het prille begin af aan rekening mee moeten houden. Denk naast de productontwikkeling aan klinische studies, validatie, financiering, certificering, productie, patenten, reimbursement, usability en implementatie. Binnen de medische technologiesector moet je dus vanaf de start op veel verschillende onderdelen voorbereid zijn.

Hoe zonde is het als je bedrijf er na drie jaar ontwikkelen bijvoorbeeld achter komt dat het de verkeerde klinische studies heeft uitgevoerd, waardoor het certificeringsproces niet kan plaatsvinden? Of, als je er na vijf jaar achter komt dat het product niet aansluit bij de behoefte van de patiënt of arts?

Een sterke groeistrategie voor MEDxAI

MEDxAI vroeg ons om mee te denken over de groeistrategie en mogelijke bedrijfsfinanciering. Aan de hand van onze Groeifocus methodiek hebben onze adviseurs Ondernemen Celine Haukes en Boris Polm, samen met ondernemers Tjebbe Tauber en Bram van Es, een groeipad uitgestippeld voor de komende jaren. Zo weet MEDxAI wanneer welke stappen gezet moeten worden, en welke belangrijke milestones deze tijdlijn beïnvloeden. Uiteindelijk heeft dit traject ook opgeleverd, dat MEDxAI met zelfvertrouwen kan doorontwikkelen, door bootstrapping en het benutten van alternatieve omzetvormen.

"Zorg voor een goed plan; het brengt rust en focus in je bedrijf. Ook al zullen plannen altijd veranderen, het geeft ons inzicht en we weten goed waar we aan toe zijn."

Tjebbe Tauber | CEO en Founder van MEDxAI

Onze tips en lessons learned

Tjebbe deelt graag zijn beste advies voor startende ondernemers: "Zorg voor een goed plan; het brengt rust en focus in het bedrijf. Ondanks dat plannen constant veranderen, zorgt het bij ons voor een beter inzicht in wat er nog moet gebeuren. En kijk slim naar je financiële opties. Wij hebben uiteindelijk besloten nog niet te fundraisen, maar door middel van bootstrapping en alternatieve omzetstromen onze ontwikkeling te bekostigen. Zo houd je jouw bedrijf gezond in een vroege fase."  

Celine voegt toe: "Ook al is de weg naar marketintroductie in de medische sector lang en complex, met een robuust plan weet je welke stappen er gezet moeten worden en waar je rekening mee moet houden. Een groeiplan dat werkt als overzicht in de tijd. Het geeft jezelf én potentiële investeerders een helder beeld van waar je naartoe wilt en hoe je daar gaat komen."

Celine 1 Vierkant
Celine Haukes

Adviseur

Deel