[Thumbnail] Kplusv X DJ Van Dalfsen

Opschaling Dirk Jan van Dalfsen voor een duurzame waardeketen voor wol

Wol is een natuurlijk, veelzijdig en hernieuwbaar materiaal dat jaarlijks in Nederland in miljoenen kilo's wordt geproduceerd. Echter, door hoge arbeids- en transportkosten en de sterk afgenomen vraag vanuit China, Afghanistan en door de Brexit en de Coronacrisis, is de marktprijs ingestort en wordt Nederlandse wol als afvalproduct gezien. De verbranding van wol zorgt voor onnodige extra CO2-uitstoot en bevordert daarmee de klimaatverandering.

Als gediplomeerd paraveterinair wil Dirk Jan van Dalfsen hier verandering in brengen. Hij ontwikkelt een nieuwe duurzame waardeketen waarbij 'afvalwol' wordt verwerkt tot circulaire meststof. Hij heeft ons gevraagd voor het opstellen van een gedegen bedrijfsplan en het organiseren van financiering voor de nieuwe productielocatie. 

Circulaire meststof door hergebruik schapenwol

Dirk Jan van Dalfsen is sinds 2003 actief in de veehouderij als agrarisch bedrijfsverzorger. Tevens is hij paraveterinair en gespecialiseerd in het diervriendelijk scheren van schapen. Hierdoor heeft hij veel kennis van wol en de veranderingen in de markt voor wol. Hij verwerkt de overgebleven heideschapenwol machinaal tot samengeperste wolkorrels of wolpellets.

Deze 'schapenwolpellets' zijn watervasthoudend en dienen als een natuurlijke bron met vele voedingsstoffen voor planten en moestuinen. Ze zorgen ervoor dat extra water geven gedurende droge periodes overbodig is en verrijken tevens de bodem. Daarnaast is er een toenemende vraag naar oplossingen voor de kringlooplandbouw en regeneratieve landbouw.

Zodoende heeft Dirk Jan het productieproces uitgewerkt en met samenwerkingspartners uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid, succesvolle pilots opgetuigd.

Financiering voor opschaling

Na deze pilots brak een nieuwe fase aan voor Dirk Jan: het verder opschalen van de productie om zijn ambities van een duurzame waardeketen voor wol te realiseren. Dit vraagt om financiering, een stevige onderbouwing én robuuste aanpak. Onze ondernemersadviseurs Inge Evenhuis en Boris Polm hebben op basis van hun dagelijkse ervaring met ondernemers én het krijgen van financiering, structuur en onderbouwing in het plan aangebracht.

Onze tips en lessons learned

Dirk Jan van Dalfsen: "Mijn tips aan andere ondernemers? Laat jouw keuzes niet afhankelijk zijn van anderen. Dat vraagt inzicht in jezelf en doorzettingsvermogen. Als je wilt en je nek durft uit te steken, kan er heel veel. En zorg ervoor dat je mensen om je heen krijgt die warm en enthousiast zijn en je willen helpen. Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Ik ben deskundig door KplusV geholpen. Als ik alles zelf had moeten doen, zou het veel meer tijd gekost hebben en zou het veel minder gestructureerd zijn gegaan. Dit is belangrijk, want er is veel meer mogelijk is als je een goed plan hebt. Juist door goed samen te werken versnel je de maatschappelijke transities en maak je als ondernemer meer aanspraak op financiering. En nog een laatste tip: ga netwerken en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de maatschappij, dit is erg belangrijk."

Inge Evenhuis voegt toe: "Een gedegen bedrijfsplan en een stevige onderbouwing zijn de sleutel tot het succes als je financiering wilt ophalen. We kregen een positieve review van de RVO voor het binnenhalen van de financiering door goede inzichten in de markt, een duidelijk verdienmodel en een goede fasering."

"KplusV heeft mij in korte tijd zeer goed geholpen. Ze zorgden voor structuur en focus op de juiste zaken. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle aanvraag bij het Economisch Herstel Fonds."

Dirk Jan van Dalfsen | Ondernemer

Inge Evenhuis 1 Vierkant
Inge Evenhuis

Adviseur

Deel