Istock 1024607138

Leidraad voor circulair inkopen van groendiensten in Zuid-Holland

Jaarlijks belanden aanzienlijk veel groene reststromen uit de openbare ruimte op minder duurzame wijze in vergistingsinstallaties, verbrandingsovens of worden op een minder waardevolle manier hergebruikt. Tegelijkertijd blijft het beheer en onderhoud van groene openbare ruimten nog sterk afhankelijk van traditionele en niet-duurzame methoden. Hierdoor gaat waarde verloren op twee fronten. De provincie Zuid-Holland ziet dit als een gemiste kans en zet zich enthousiast in voor duurzamere en circulaire alternatieven. In deze transformatie speelt KplusV een essentiële rol als begeleider en facilitator.

De Community of Practice

De provincie Zuid-Holland en het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen hebben het initiatief genomen voor de Community of Practice circulaire inkopen groendiensten. Hierbij werden Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen opgeroepen om deel te nemen. Zevenentwintig beleidsmedewerkers en inkoopadviseurs van verschillende instanties en marktpartijen in de groensector, hebben deelgenomen aan de Community.

De provincie en het Vernieuwersnetwerk hebben ons gevraagd om de Community of Practice te begeleiden. Gedurende vijf sessies hebben we deelnemers ondersteund bij het vaststellen van ambities, het kiezen van het juiste circulaire inkoopproces en het opzetten van maatschappelijk verantwoord intern- en extern opdrachtgeverschap. Elke deelnemer bracht zijn eigen professionele rol in, waardoor er waardevolle uitwisseling van ervaringen en inzichten plaatsvond.

Praktische handvaten voor circulair inkopen van groendiensten

Het uiteindelijke eindresultaat van de Community of Practice circulair inkopen groendiensten is de Handreiking circulair inkopen groendiensten. Een document dat onder onze begeleiding is opgesteld dóór en vóór de deelnemers van de Community of Practice. De handreiking dient als leidraad bij het vaststellen van circulaire ambities, het opzetten van interne structuren en het vormgeven van het inkoopproces. Het uiteindelijke doel is om aanbestedende diensten praktische handvaten te geven voor het (gezamenlijk) circulair inkopen van groendiensten, het onnodig verbranden of vergisten te voorkomen en zo maximale impact te realiseren.

“De Community of Practice bijeenkomsten zijn zeer waardevol. Ambtenaren hebben samen met het bedrijfsleven gewerkt aan de handreiking circulair inkopen. Ook het netwerken is erg nuttig. Voor herhaling vatbaar!”

Michel Romeijn, beleidsmedewerker Groot Groen Gebieden van de gemeente Den Haag

Deel