Istock 1283955439

Nieuw fonds biedt optimale ondersteuning aan start-ups in Gelderland

Resultaat: Een overzichtelijk fondsplan voor de provincie Gelderland, op basis waarvan besloten is om het fonds te starten. Start-ups worden nu optimaal ondersteund in hun zoektocht naar financiering en groei

Opdrachtgever: provincie Gelderland, mede namens de kennisinstellingen en valorisatieprogramma's

Onze rol: procesbegeleider van dit grote gezelschap stakeholders, opzetten fondsenstructuur en governance. Inclusief alle customer journeys: we zijn de architect van de oplossing met een aantal herkenbare ingangen tot het Gelderse innovatie-ecosysteem en bij behoefte de fondsen.

De provincie Gelderland wil ambitieuze start-ups volop kansen bieden om ondersteuning en financiering te krijgen voor hun innovatieve ideeën. Innovatieve starters weten onvoldoende (private) financiering aan te trekken, terwijl het belangrijk is dat deze jonge bedrijven gefinancierd worden. Ze bieden oplossingen voor maatschappelijke problemen, dragen bij aan benodigde transities en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en concurrerend vermogen. Door de vele initiatieven en kleinere fondsen was het voor startende ondernemers in de regio onoverzichtelijk bij welk loket ze moeten zijn en welk initiatief het beste past. Veel van de fondsen beschikten ook niet meer over middelen om te investeren.

Financiering en samenwerking
Wij zijn gevraagd om een stevig fondsplan te maken, waarbij werkprocessen op elkaar worden afgestemd en de samenwerking met de diverse organisaties en fondsen wordt geoptimaliseerd. Hiermee kan een versnelling worden gerealiseerd in de Gelderse ambities en maatschappelijke uitdagingen in de regio, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Gezien onze jarenlange expertise in financiering en Publiek-Private Samenwerkingen, is deze opdracht ons op het lijf geschreven. We hebben de kleinere fondsen samengebracht in een overzichtelijk fondsplan, wat resulteerde in het Startupfonds. Hiermee wordt iedere startende ondernemer in Gelderland op een hoogwaardige en vergelijkbare manier ondersteund.

Om de vele partijen bij elkaar te brengen en eigenaarschap te creëren voor het gezamenlijke, nieuw op te zetten fondsplan, hebben we diverse werksessies georganiseerd. Zo zijn er een tweetal bestuurlijke “diners-pensant” gehouden. Dit was een bijdrage aan het draagvlak voor de plannen en zorgde er tevens voor dat het fonds in optimale samenwerking gestart is.

Heldere fondsenstructuur
Het fondsplan heeft uiteindelijk bijgedragen aan twee nieuwe fondsen. Doordat er kapitaal beschikbaar kwam voor het opzetten van een Vroegefasefonds met middelen van het Rijk werd het mogelijk om nog beter aan te sluiten op de behoefte van ondernemers.

Start-ups in de pre-seed fase kunnen bij Startup Fonds Gelderland (SFG) terecht en innovatieve starters in de ‘Proof of Concept’ (PoC)-fase fase kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Vroegefasefinanciering Gelderland fonds (VFF Gelderland).

De pre-seed fase is het vroegste stadium van de start-up, waar het product, personeel en klanten nog afwezig zijn. Vanwege het hogere (financiële) risico zijn conventionele financiers terughoudend in het verstrekken van financiering in dit stadium.

Om de start-ups optimaal te begeleiden is het Startup Fonds Gelderland gekoppeld aan ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr, ieder gericht op een bepaald focusgebied, zoals agrifood, lifesciences, health, energie en ICT.

"Het is een groot compliment dat het ons gelukt is! De samenwerking bestond uit vele eilandjes. We hebben een gemeenschappelijkheid gecreëerd met behoud van eigenheid".

Karel Rietdijk | Programmamanager ondersteuningsprogramma Orion bij Startup Fonds Gelderland

Meer weten over fondsenontwikkeling en het opzetten van financieringsnetwerken? Neem contact op met Edwin Netjes of Hendrik van der Meulen.

Deel