Istock 1141673175

Optimale ondersteuning voor circulaire ondernemers in Noord-Holland

In de transitie naar een circulaire economie vervullen circulaire ondernemers een cruciale rol. Deze visionaire ondernemers betreden vaak onontgonnen terrein op zoek naar circulaire oplossingen. Het verkrijgen van de benodigde financiering om innovaties naar de markt te brengen, blijkt een uitdaging. Daarom biedt de provincie Noord-Holland via het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB, ook wel PIM Noord-Holland genoemd, extra ondersteuning aan deze circulaire ondernemers. In opdracht van de provincie Noord-Holland voert KplusV in samenwerking met Innovate Today en Preneurz het programma uit.  

Het belang van circulaire businessmodellen 

Ondernemers met (innovatieve) circulaire businessmodellen zijn van onschatbare waarde voor het voorzien in circulaire oplossingen. Een optimaal investeringsklimaat is hierbij essentieel, zodat oplossingen niet alleen bedacht en ontwikkeld worden, maar ook daadwerkelijk de markt kunnen veroveren. Het is dan ook de missie van de provincie Noord-Holland om met het programma de kloof tussen de financieringsbehoefte van ondernemers en het vaak ontoereikende aanbod van financiers te dichten. 

Ondersteuning op maat voor circulaire ambities 

Voor ondernemers is een heldere groeistrategie en toegang tot passende financiering, van levensbelang om circulaire ambities te verwezenlijken. Binnen PIM Noord-Holland bieden we maatwerkondersteuning bij financieringsvragen en helpen we je om jouw groeiplannen aan laten op de vereisten van investeerders. Daarnaast geven we inzicht in de financieringsmogelijkheden en matchen we de ondernemers aan de juiste financiers.  

Met ruim 6,5 jaar ervaring in het bijstaan van mkb'ers bij hun groei- en financieringsvraagstukken, hebben we bijna 900 innovatieve ondernemers geholpen, waarvan zo’n 150 circulaire ondernemers. Gezamenlijk hebben we meer dan €235 miljoen aan financiering mogelijk gemaakt, waarmee we een wezenlijke bijdrage leveren aan het versterken van de circulaire economie en het stimuleren van duurzame groei. 

“PIM Noord-Holland is echt een programma uitgevoerd door en op maatgemaakt voor ondernemers”, zegt Tom van de Schoot projectleider PIM. 

Samen naar een circulaire toekomst 

Ben jij een circulaire ondernemer in Noord-Holland die zoekt naar ondersteuning op het gebied van groei- of financieringsvraagstukken? Het team van PIM Noord-Holland staat voor je klaar. Laten we de handen ineenslaan en samen werken aan een innovatieve en duurzame toekomst! 

Neem contact op
Tom 1 Vierkant
Tom van de Schoot

Adviseur en partner

Deel