[Thumbnail] Kplusv X RGS Development

Professioneel financieel management voor RGS Development door CFO voor een Dag

RGS Development is een innovatief technologiebedrijf dat een bijdrage levert aan de energietransitie met oplossingen voor geavanceerde industrieën zoals de lucht- en ruimte vaart, de defensie-industrie en de industrieën voor hernieuwbare energie. Het bedrijf groeit hard na een spinout van een eerste technologie voor batterijen en heeft een aantal grote internationale projecten, waardoor de complexiteit van de organisatie op financieel en strategisch vlak is toegenomen. Daarom is Els van der Werf, onze CFO voor een Dag, gevraagd om te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken en professionaliseren van de financiële huishouding.

RGS is een uniek ontwikkelbedrijf van innovatieve nieuwe materialen en oplossingen. Ze ontwerpen en maken thermo-elektrische materialen en onderdelen op basis van silicium en germanium. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de energietransitie. Daarmee zijn de routes en mogelijkheden niet al op voorhand bekend. Dat vergt een creatieve en flexibele opstelling ten aanzien van het professionaliseren van de financiële inrichting.

Els is als tijdelijke CFO, een CFO voor een Dag, gestart met het in kaart brengen en professionaliseren van een wenselijke en duurzame financiële structuur en inrichting, het koppelen van de projectadministratie aan de financiële administratie, aansturing van het financiële team en het uit handen nemen van een aantal taken van de CEO, zodat hij zich op de groei van de business kan concentreren. Daarnaast heeft Els een duurzame reporting richting de Raad van Commissarissen (RvC) en investeerders opgezet en de langere termijn strategie met bijbehorende financieringsstrategie mede vormgegeven.

Het resultaat

Door haar bijdrage als CFO voor een Dag heeft Els RGS geholpen hun missie versneld te bereiken, door een aantal aan de missie ondersteunende processen te professionaliseren en optimaliseren. Daarnaast heeft de brede ervaring bij andere start- en scale-ups, de frisse blik en helikopter view gezorgd voor een waardevolle bijdrage aan het vormgeven van langere termijn strategie binnen het team. Nu beschikt RGS eveneens over heldere sturingsinformatie en inzicht in de cashflow en runway en de wijze van financieren. Tevens is het financieel team uitgebreid en ingewerkt en zijn de benodigde processen ingeregeld. Els is vanuit financieel opzicht het aanspreekpunt voor de RvC en de aandeelhouders.

"Door op C-level te sparren met een ondernemende CFO met een frisse blik, kan ik me focussen op de core processen van de business vanuit vertrouwen dat de financiën in control zijn en dat de stakeholders goed worden geïnformeerd."

Maarten den Heijer, founder en CEO bij RGS Development

Tips en lessons learned

Maarten den Heijer, founder en CEO bij RGS Development: "Door te investeren in het inrichten en opzetten van de juiste (financiële) sturingsinformatie, waarbij we zowel terug als vooruit kunnen kijken, wordt het leven als CEO een stuk effectiever en leuker. Het sparren op basis van deze informatie binnen het MT en met de RvC, maakt dat we nog betere besluiten nemen richting ons doel."

Els van der Werf voegt toe: "Vanuit de ervaring die ik heb bij andere start- en scale-ups werd het me opnieuw duidelijk dat je als interim CFO voor een Dag juist ook een frisse blik inbrengt, die naast het bijdragen aan het optimaliseren van de financiële processen en inzicht ook een waardevolle sparringpartner is voor de CEO en MT".

Over CFO voor een Dag

In de dagelijkse hectiek van een snelgroeiende onderneming wil je kunnen focussen op jouw groeiambitie. Dan is het van belang dat financiën op orde zijn. Bij snel groeiende bedrijven staat dit vaak onder druk. Het inzetten van een financieel expert kan helpen. Voor het sturen op cash flow, het inrichten van de reporting en professionaliseren van het financieel management. Iemand met een rugzak vol ervaring op C-level niveau, die weet hoe je een groeiend bedrijf runt, en ook hoe het is om investeerder of financier te zijn.

Lees meer over CFO voor een Dag
Meer weten?
Deel