Kplusv Transitie 69

Provincie neemt voortouw in ontwikkeling warmtenet Limburg

Om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, zet de provincie Limburg in op een duurzaam energie- en warmtesysteem voor het verwarmen van woningen. De provincie ontwikkelt een regionaal warmtenet ‘Het Groene Net Zuid’ (HGN Zuid), dat de restwarmte gebruikt van chemiecluster Chemelot. Hiermee kunnen in 2030 zo’n 30.000 woningen of woningequivalenten (WEQ) van duurzame warmte worden voorzien. KplusV heeft in samenwerking met Rebel Group en Royal HaskoningDHV het warmtenet uitgewerkt op het gebied van governance, techniek en financiën.

Warmtenetten zijn complex en daarmee moeilijk te financieren. Het risico in de ontwikkelfase is groot. Het is een forse investering om een businesscase te ontwikkelen waarbij de financiering onzeker is. Dit wordt dan ook weinig door de markt opgepakt. Dat de provincie Limburg hierin het voortouw neemt, toont de onmisbare ontwikkelkracht die nodig is voor het realiseren van dergelijke complexe transitieprojecten.

Effectieve organisatie van het warmtenet

Samen met Rebel Group en Royal HaskoningDHV hebben we het warmtenet uitgewerkt op het gebied van governance, techniek en financiën. Daarbij zijn berekeningen gemaakt voor het beste tracé, waarbij de meeste woningen op de voordeligste manier worden aangesloten. Tevens berekenden we wat er nodig is voor de technische uitvoering. Daarmee ontwikkelden we een financieel model. Onze voornaamste taak was het uitwerken van de governance, waarbij we de organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen en risicomanagement vormgaven. Hiermee zorgen we voor een effectieve en goed werkende organisatie van het warmtenet.

Voordelen voor milieu én inwoners

Voordat de eerste warmte geleverd wordt, moet er nog veel gebeuren. Er zijn nog stappen nodig in het realiseren van het warmtenet én in het aanleggen van een grootschalig duurzaam warmteproject. Het uiteindelijke resultaat zal echter de moeite waard zijn: de overstap naar duurzame warmte levert voordelen voor het milieu op én een kostenbesparing voor de inwoners.

Thomas 1 Vierkant
Thomas Ticheloven

Adviseur

Deel