Istock 614320520

Onderzoek revolverend fonds voor revitalisering van bedrijventerreinen in Tilburg

De Gemeente Tilburg heeft ambitieuze doelen om haar bedrijventerreinen te revitaliseren en zo de leefbaarheid en duurzaamheid van deze gebieden te verbeteren. Een instrument dat deze revitalisatie kan versnellen, is een revolverend fonds. Hiermee komen financiële middelen beschikbaar om terreinen te herstructureren en zo bij te dragen aan de doelen. De gemeente heeft KplusV gevraagd om de mogelijkheden van het fonds te verkennen.

Het fonds is bedoeld om ontwikkelingen te versnellen en urgente problemen op de bedrijventerreinen aan te pakken. Door te investeren vloeit het geld gedeeltelijk weer terug in het fonds. Zo worden de middelen opnieuw ingezet voor toekomstige projecten. Dit maakt het een duurzame financieringsoplossing. Voor Tilburg betekent dit dat we de noodzakelijke schuifruimte creëren om de revitaliseringsambities waar te maken.

Aanpak van het onderzoek
We keken eerst naar relevante voorbeelden uit andere regio's in Nederland. We hebben zeven varianten opgesteld op basis van deze voorbeelden, waarbij we onderscheid maakten op basis van inhoudelijke rollen en schaalniveau. We keken bijvoorbeeld naar lokale, regionale en provinciale fondsen en brachten van ieder de voor- en nadelen in kaart.

Lokale situatie en behoeften in Tilburg
Door gesprekken met verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten de gemeente, hebben we een duidelijk beeld gekregen van de situatie en behoeften in Tilburg. De opgaven zijn groot en de ambities hoog, met een sterke focus op intensiveren en verdichten. Een aanvullend instrument, mogelijk een fonds, dat snel operationeel is, is volgens betrokkenen noodzakelijk om deze doelen te bereiken.

Brede rol en focus op maatschappelijk effect
Op basis van onze analyse adviseren wij om een lokaal revolverend fonds op te zetten met een bredere rol en focus op maatschappelijk effect. In onze voorkeursvariant accepteert het fonds een lagere mate van revolverendheid. Zo worden projecten zonder financieel rendement, maar mét maatschappelijk rendement, mogelijk.

Op basis van ons stappenplan is het lokale fonds binnen zo’n twaalf maanden operationeel. Door in deze periode te werken aan regionaal draagvlak, kan het fonds op termijn uitgroeien tot een regionaal fonds.

Deze aanpak levert potentieel een positieve bijdrage aan de ambities van de gemeente Tilburg voor de revitalisering van bedrijventerreinen.

Deel