Image00006

Versterkte samenwerking voor eiwittransitie in Zuid-Holland door Future Day

Er is grote urgentie voor het verduurzamen van ons voedselsysteem. We kunnen niet door met de traditionele productie van dierlijke eiwitten. Samenwerking om alternatieve eiwitten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen is cruciaal. De provincie Zuid-Holland en Metropool Regio Rotterdam Den Haag gaan daarom samen met Innovation Quarter en Planet.bio het netwerk rondom alternatieve eiwitten in Zuid-Holland verstevigen. De ambitie is uitgesproken om met bedrijven, start-ups, financiers, kennisinstellingen en overheden meer samen te werken. Wij zijn gevraagd om ervoor te zorgen dat er een organisatie komt die dit netwerk tot een succes maakt. Wij zijn verantwoordelijk voor het inrichten van een robuuste organisatie met bijbehorend werkprogramma.

Scherpe gezamenlijke ambitie en een roadmap met programmalijnen

Wij zijn aan de slag gegaan als kwartiermaker. We bouwen voort op wat er bij de eerdere netwerkbijeenkomsten is gebeurd. We organiseerden een Future Day; een proces met meerdere bijeenkomsten waar we met stakeholders de samenwerking en ambities analyseren en bespreken.

Future Day Protein Port

Het Future Day proces heeft een scherpe gezamenlijke ambitie en een breed gedragen roadmap met programmalijnen en acties opgeleverd. Ook hebben we nu antwoord op de vragen over de inrichting van de organisatie: hoe ziet de governance eruit, hoe organiseert Protein Port zichzelf? Hoe worden programma's en organisatie gefinancierd? Wat gaat Protein Port precies doen?

Het resultaat

Bij alternatieve eiwitten gaat het in Zuid-Holland in het bijzonder om kweekvlees, aquatische eiwitten en fermentatie. Maar ook plantaardige eiwitten en insecten zijn van belang. Eind december 2023 staat er een netwerkorganisatie en kan Protein Port aan de slag met handen en voeten geven aan de samenwerking waarmee de eiwittransitie versneld wordt.

"De organisaties in de sector voelen dagelijks wat de uitdagingen zijn en in welke richting de oplossingen zitten. Alleen door deze organisaties met overheden en bancaire instellingen samen te brengen, te laten discussiëren en oplossingen te laten delen, wordt de Protein Port een succes." 

Cindy Gerhardt, directeur Planet B.io

Deel