Edwin Blog 6

Alleen met financiering vanuit zowel overheid als markt kan een transitie succesvol worden

13 september 2023

In een vrije markteconomie gaan we er vanuit dat de markt zichzelf in balans houdt. En dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, zodat een maatschappelijk gewenst niveau wordt bereikt. Echter, door diverse oorzaken vindt deze afstemming niet altijd plaats en kan worden gesproken over marktfalen. De wellicht wat klassieke insteek is, dat daar waar de markt in staat is om oplossingen te bieden, deze niet door de overheid geboden worden. En daar waar de markt niet functioneert en geen oplossing vormt, de overheid kan interveniëren om het marktfalen te adresseren. Het is onze overtuiging dat deze insteek geen stand houdt, als het gaat om de transitieopgaven die voorliggen. Hoe gaan we wel aan de slag?

Dat vindt Edwin Netjes, die samen met collega's Thomas Ticheloven en Erik Siepelinga in een LinkedIn blogserie zijn visie geeft op de huidige ontwikkelingen in transitiefinanciering. Ze bieden vijf perspectieven op hoe we het financieren van transities verbeteren. In deze blog het vijfde perspectief.

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel