Istock 958531332

Hoe manage je je aandeelhouders als scale-up bij jouw groeistrategie?

13 maart 2023

Als scale-up die net een financieringsronde heeft opgehaald om de groeistrategie te realiseren krijg je te maken met nieuwe stakeholders. Het aantrekken van externe funding kan helpen bij het financieren van de snelle groei en het stimuleren van innovatie. De investeerders geven graag advies en denken ook mee. Daarnaast blijven ze ook graag op de hoogte van het reilen en zeilen van "hun investering" niet in de laatste plaats omdat sommige investeerders richting hun eigen achterban ook weer informatieverplichtingen hebben. Het informeren van de aandeelhouders wordt daarmee een vast onderdeel van het bedrijfsproces waar best veel tijd ingaat zitten. Dit maakt dat het "managen" van alle investeerders soms een uitdaging kan zijn. In dit artikel bespreken we enkele tips om effectief met financiers en investeerders om te gaan.

Houd aandeelhouders op de hoogte

Het is belangrijk om open en transparant te zijn naar aandeelhouders toe. Dit betekent dat je regelmatig updates moet geven over de prestaties van het bedrijf, eventuele veranderingen in de strategie en belangrijke mijlpalen die zijn bereikt. Zorg ervoor dat deze updates gemakkelijk te begrijpen zijn en dat ze in lijn zijn met de groeistrategie, doelen en visie van je bedrijf. Zorg ervoor dat je periodiek één dataset maakt voor alle aandeelhouders, zodat je niet per aandeelhouder aparte informatie hoeft te verstrekken. Het kan helpen om bij het sluiten van de deal of vlak daarna met alle aandeelhouders af te spreken welke informatie er wordt verstrekt, in welke vorm en hoe vaak. Ook de aandeelhouders willen dat de schaarse tijd van de scale-up wordt ingezet voor de business in plaats van in het opleveren van allerlei informatie. Ben hierin ook gerust duidelijk dat het opstellen van teveel maatwerk informatie per investeerder veel tijd kost en daarmee het realiseren van de groeistrategie onder druk zet.

Creëer een duidelijke governance structuur

Het is belangrijk om een duidelijke governance structuur op te zetten. Dit omvat bijvoorbeeld het definiëren van de verantwoordelijkheden van het bestuur, het vaststellen van de regels en procedures voor het nemen van beslissingen en het creëren van transparante rapportagestructuren. Zorg ervoor dat al je aandeelhouders op de hoogte zijn van deze structuur en dat deze duidelijk gecommuniceerd wordt.

Betrek aandeelhouders bij belangrijke beslissingen

Aandeelhouders zijn vaak op zoek naar manieren om hun investering te laten groeien. Door hen te betrekken bij belangrijke beslissingen, kun je hun betrokkenheid vergroten en hun vertrouwen in het bedrijf versterken. Zorg ervoor dat je aandeelhouders tijdig informeert over belangrijke beslissingen en geef hen de kans om vragen te stellen en input te geven.

Communiceer helder over financiële resultaten

Financiële resultaten en ook steeds vaker impact resultaten, zijn vaak een belangrijke indicator van de prestaties van een bedrijf en zijn cruciaal voor aandeelhouders. Zorg ervoor dat de  CFO de financiële resultaten op een efficiënte manier  samenvat in de reporting richting investeerders. Zo hebben alle stakeholders inzicht in hoe de resultaten zich verhouden tot de doelstellingen en de groeistrategie van jouw bedrijf. Het helpt als je de boekhouding zodanig inricht dat deze ook naadloos aansluit bij de managementinformatie en de reporting naar investeerders. Geef aandeelhouders de kans om vragen te stellen en zorg ervoor dat je tijdig reageert op hun feedback.

Wil je meer weten hoe je op een efficiënte manier reporting op zet, neem dan met mij contact op. Als CFO voor een dag heb ik hier veel mee te maken bij de Scale-ups waar ik betrokken was en ben.

CFO voor een Dag
Joost 1 Vierkant
Joost de Waard

Adviseur

Deel