Rotterdam Station Gespiegeld

Regionale samenwerking voor maatschappelijke impact

17 oktober 2023

Maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling staan hoog op de agenda van gemeenten en provincies. Hoe zorg je als gemeente dat je oplossingen creëert voor maatschappelijke opgaven? Hoe stimuleer je als provincie duurzame regionale economische ontwikkeling?

Maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling kunnen het beste aangepakt worden op het niveau waar de meest concrete impact gegenereerd kan worden. Vaak is dat de regio. Binnen de gemeente, binnen een provincie of een andere regionale indeling. Het is het niveau waarbij betrokkenen elkaar makkelijk fysiek ontmoeten, belangen delen en samenwerken.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling, zijn leiderschap, visie en samenwerking essentieel. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe weet je als gemeente of provincie wat er exact nodig is om de oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven? Hoe ontwikkel je een visie op duurzame regionale economische ontwikkeling, en wanneer is er sprake van impactvol leiderschap?

Integrale manier van kijken

Maatschappelijke opgaven vereisen steeds meer een integrale manier van kijken. De complexiteit van maatschappelijke opgaven maakt dat er vaak geen eendimensionale oplossing is. Zeker als er sprake is van grotere maatschappelijke transities die je als gemeente of provincie wilt bijsturen of versnellen. Je moet dan door verschillende brillen naar een vraagstuk kijken. Wat betekent een maatregel voor het milieu, de mens, de economie? Wat goed is voor de economie, kan negatief uitpakken voor het welbevinden van de mens. Wat goed is voor het milieu, kan een negatieve impact hebben op de economie.

Iedere regio telt

Duurzame regionale economische ontwikkeling kan niet zonder expliciete aandacht voor de regionale maatschappelijke opgaven. Om duurzame economische ontwikkeling te bereiken, is het bijdragen aan regionale oplossingen voor maatschappelijke opgaven cruciaal. Kijk bijvoorbeeld naar het vestigingsklimaat: bedrijven kijken in toenemende mate naar de kwaliteit van de leefomgeving bij de keuze voor een vestigingsplaats. Want dat helpt enorm bij het aantrekken van personeel. Dat zien we bijvoorbeeld bij het project Brainport.

Omslag in werken

Maatschappelijke transities vereisen een omslag in werken. Je kunt niet langer vanuit je eigen team of organisatie tot oplossingen komen. Je moet in gesprek met andere partijen, stakeholders. We kijken daarvoor bottom-up naar de regio; wat zit er in die samenleving, welke plannen en initiatieven zijn er al, publiek en privaat en hoe kunnen we samenwerken om de doelen te bereiken? Samenwerken om tot een integrale visie te komen, waarmee je tot impactvol leiderschap kunt komen. Die samenwerking starten en impactvol maken, is spannend. Dat zien we bijvoorbeeld bij het project Nieuwe Haven.

Focus op ondernemerschap

We vertalen visionaire vergezichten naar de weerbarstige praktijk. We overzien het regionale ecosysteem, we weten hoe organisaties werken en waar we moeten zoeken om vast te stellen wat er speelt en hoe de verhoudingen liggen. Daarvoor moet je weten wat je op welk niveau kunt oplossen, en dus ook wat het beste werkt op regionaal niveau, met een focus op de rol van ondernemerschap. Zo komen we samen tot een heldere en realistische samenwerking, met logische en haalbare stappen: wie doet wat en wanneer.

We zeggen erbij: verschillende belangen bij elkaar brengen en daar een duurzame samenwerking in realiseren, is uitdagend. Soms is het zelfs ploeteren en doorzetten. Met nuchterheid, realisme en begrip voor elkaar, blijven zoeken naar het gezamenlijke belang en het einddoel voor ogen houden. Zaak is dat het in de praktijk gaat werken. En blijft werken. Daarom creëren we eigenaarschap. Dat vraagt om een duurzame organisatorische inrichting.

We zien dat gemeenten en regio’s die noodzaak van integraal en opgavegericht werken steeds meer erkennen en er mee aan de slag willen: ze zoeken de samenwerking met private partijen op of met andere stakeholders zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Op die weg moeten en kunnen we verder, om tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen.

Sparren?

Wil je doorpraten over hoe samenwerking de maatschappelijke opgaven in jouw regio verder kan brengen? Neem contact op met Bernedine Bos of volg onze #reisdoorNederland op LinkedIn om te zien hoe diverse provincies en gemeenten dit aanpakken.

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel