Terug

Circulair, impactvol en innovatiegericht inkopen

Maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen is de toekomst. Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Onze beproefde inkoopmethodes maken het voor jouw bedrijf of organisatie mogelijk om bij te dragen aan een betere wereld.


Onze adviseurs geven samen met jou het inkooptraject vorm op basis van Rapid Circular Contracting® (RCC) of Rapid Impact Contracting® (RIC). In plaats van een vooraf vastgelegde eindoplossing besteed je een partnerschap aan tussen de aanbestedende organisatie en de inschrijver die als best passende partner uit de beoordeling komt. Kenmerkend voor de methodiek is dat opdrachtgever en opdrachtnemer in co-creatie de innovatieve en impactvolle oplossing uitwerken. Men werkt samen vanuit een Programma van Ambities in plaats van het traditionele, dichtgetimmerde, Programma van Eisen. 

Rapid Circular Contracting®

RCC is hét alternatief voor traditionele aanbestedingsvormen. Het daagt de markt maximaal uit om met noodzakelijke, slimme en innovatieve oplossingen te komen. Na gunning werken opdrachtgever en opdrachtnemer in partnerschap samen, waarbij circulariteit een grote rol speelt. Ook CO2-reductie en social return kunnen prominente aspecten zijn. De RCC methodiek is ontstaan vanuit de behoefte om de circulaire economie te stimuleren. Inmiddels is het een breed gewaardeerde aanbestedingsmethodiek en is het in meer dan 50 trajecten succesvol ingezet. 

Rapid Impact Contracting®

RIC is in haar aanpak vergelijkbaar met de RCC-methodiek, maar gebruikt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als basis voor het opstellen van de ambities. Circulariteit is hier vaak ook één van die ambities. In elk RIC inkoopproces staan drie tot vijf SDG's centraal die voor de opdrachtgever het meest belangrijk zijn. Zo is voor alle partijen duidelijk dat inkoop en aanbestedingen via RIC bijdragen aan bijvoorbeeld de bestrijding van ongelijkheid (SDG 10), honger (SDG 2), armoede (SDG 1) en verantwoorde consumptie (SDG 12).

Bouw & Infra

De sectoren Bouw & Infra leveren een belangrijke bijdrage aan de inrichting van ons land. Als opdrachtgever en ketenpartner in deze sectoren kun je een grote bijdrage leveren aan de grondstoffen- en energietransitie. Binnen de complexiteit van deze vraagstukken, bijvoorbeeld vanwege het grote aantal betrokkenen, de ogenschijnlijk uiteenlopende diverse belangen en technologische ontwikkelingen, is de RIC/RCC aanpak uitermate geschikt voor aanbestedingen van Bouw- en Infrawerken. 

Zorg

Maatschappelijke waarde is in de zorg altijd topprioriteit geweest, maar werd tot op heden zelden vertaald naar duurzaamheid of circulariteit. Innovatiegericht opdrachtgeverschap kan hierbij een stevige bijdrage leveren. Samenwerkingen tussen experts vanuit de opdrachtgever en het innovatievermogen van vakmensen uit de markt, hebben elkaar immers veel te bieden. RIC is de ideale inkoopaanpak om de best passende partnerschappen te laten ontstaan en biedt de innovatieruimte en instrumenten om maximaal effect te sorteren.

Afval

De afvalsector werkt volop aan het verminderen van afvalstoffen aan de 'voorkant' van hun keten en het stimuleren van hergebruik en recycling aan de 'achterkant'. Met onze RIC aanpak krijgen koplopers de ruimte het (bedrijfs)afval zo hoogwaardig mogelijk te verzamelen, transporteren en verwerken.

In het aanbestedingstraject en gedurende de looptijd van het contract wordt expliciet gebruik gemaakt van de nieuwste innovaties om een 100% circulaire grondstoffenketen in 2050 te kunnen realiseren.

Facilitair

Facility Management is op het gebied van circulaire economie koploper in Nederland. Veel opdrachtgevers vinden het aantrekkelijk om hun eerste schreden op het circulaire pad in het facilitaire domein te zetten. Mede doordat facility managers gewend zijn aan het bijdragen aan organisatiedoelen en een multi-stakeholder aanpak. En dat is precies waar RCC en RIC op zijn ontworpen, met aansprekende facilitaire successen als gevolg in onder andere catering, koffie en thee, repro, interieur, afvalverwerking en gebouwbeheer.

De voordelen

De RCC/RIC aanpak leidt ertoe dat:

 • gebruik gemaakt wordt van de kennis van zowel de opdrachtgever als de leverancier om maximale impact te realiseren met de uiteindelijke oplossing;
 • gedurende de looptijd van het contract steeds verder invulling wordt gegeven aan de ambities. Deze bewegen met (technologische) ontwikkelingen in de tijd mee. Op deze wijze zit je niet vast aan een stug Programma van Eisen;
 • flexibiliteit wordt ingebouwd, omdat tijdens de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase gezamenlijk nader invulling wordt gegeven aan de ambities. Dat maakt inspelen op actuele situaties zoals Corona en andere onvoorziene zaken mogelijk.
1. Startpakket: Voordoen

Wij zijn projectleider en leiden het aanbestedingstraject. We laten je zien hoe we dit aanpakken, zodat je volop leert.

 • Voor wie: duurzaamheidsmanagers, inkopers en contractmanagers.
 • Inzet KplusV: 23-30 dagen
 • Doorlooptijd: ca. 1 jaar 
2. Opvolgpakket: Meedoen

De opdrachtgever is projectleider tijdens het aanbestedingstraject. Wij zijn aanwezig en begeleiden je tijdens cruciale momenten.

 • Voor wie: duurzaamheidsmanagers, inkopers en contractmanagers.
 • Inzet KplusV: 7-10 dagen
 • Doorlooptijd: ca. 1 jaar
3. Zelf doen

De opdrachtgever is projectleider tijdens het aanbestedingstraject. Wij lezen tegen op cruciale momenten en leveren je de nodige documenten.

 • Voor wie: duurzaamheidsmanagers, inkopers en contractmanagers.
 • Inzet KplusV: maatwerk
 • Doorlooptijd: ca. 1 jaar
RCC/RIC inkoopmethodiek, zo werkt het
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Gemeente Apeldoorn
Logo Provincie Overijssel
Logo Gemeente Enschede
Logo Gemeente Utrecht
Logo Rijnijssel
Logo Veiligheidsregio Fryslan
Logo ROC Amsterdam (1)
Deel