Terug
Adviseur

Ik help (publieke) organisaties met vraagstukken over financiële instrumenten. Zoals het opzetten of evalueren van fondsen. Door onderzoeken, business cases ontwikkelen en het creëren van draagvlak, wil ik een bijdrage leveren aan de zingeving van publieksgeld.

Ook help ik innovatieve ondernemingen bij het ophalen van groeigeld. Hierdoor ben ik bekend met het doolhof in het financieringslandschap en de versnippering van dienstverlening voor ondernemers. Mijn doel is het optimaliseren en laten aansluiten van oplossingen (vraag en aanbod) in het financiering ecosysteem.


"Ondernemers leveren een onmisbare bijdrage aan een leefbare toekomst."

"Vanuit verschillende perspectieven in de financieringsketen verbeter ik de dienstverlening voor ondernemers. Via financieren van ondernemers, matchmaking met informal investors en het aantrekken van risicokapitaal. En door het onderzoeken, oprichten en evalueren van publieke financiële instrumenten. Uiteindelijk is het doel om ondernemers, met (publiek) groeigeld, vooruit te helpen en te helpen opschalen. Daarmee kunnen zij, met hun innovaties, hun onmisbare bijdrage leveren."

Daphne 1 Vierkant (1)
Expertise

Om ondernemers verder te helpen, richt ik me op microniveau op alternatieve financieringsvormen. Om ondernemers te ondersteunen bij het aantrekken van (risicodragend) groeikapitaal.

Op macroniveau voer ik opdrachten uit om de (semi-)publieke mkb dienstverlening in het financieringsecosysteem te verbeteren. Daarbij gaat het vaak om het beschikbaar stellen van publiek groeigeld. Daarbij is het een uitdaging om belangen van stakeholders af te wegen en gaandeweg draagvlak te creëren. Lukt dit, dan wordt publiekgeld, via diverse financieringsinstrumenten effectiever én efficiënter ingezet.

Door vanaf beide kanten van de tafel te bij te dragen aan oplossingen, combineer ik perspectieven en laat ik vraag en aanbod op elkaar aan sluiten. Vanuit een onafhankelijke positie neem ik met plezier deze uitdaging aan en ga ik aan de slag met de totstandkoming of instandhouding van het gestroomlijnde financieringsoplossingen.

Deel