Rapid Circular Contracting

Om tot meer duurzaamheid te komen, kan aan talloze knoppen worden gedraaid. Duurzaam inkopen is voor overheden en organisaties een krachtig middel om het noodzakelijke met het nuttige te verenigen. Inkopen moet je tenslotte toch. De Rapid Circular Contracting methode van aanbesteden biedt een leidraad hiervoor. Hoe…? Dat leggen we hier uit. 

Rapid Circular Contracting maakt circulariteit tot uitgangspunt van een inkooptraject. Dat betekent zeker niet dat de prijs of kwaliteit er niet toe doen, maar wel dat circulariteit als randvoorwaarde geldt voor de uiteindelijke oplossing. 

Hoe werkt Rapid Circular Contracting?

Dat brengt ons bij een van de belangrijkste verschillen tussen Rapid Circular Contracting en traditionele vormen van inkoop: de vorm van de oplossing staat niet op voorhand vast. Traditionele aanbestedingstrajecten stellen een vastomlijnde oplossing centraal, waarbij vervolgens op prijs en kwaliteit geselecteerd wordt. RCC werkt anders. Hierbij wordt de markt uitgevraagd naar een (circulaire) oplossing. Hoe die oplossing er precies uitziet, wordt dus deels aan de markt gelaten. 

Marktpartijen worden uitgedaagd om zelf met circulaire oplossingen te komen. De oplossingen die zij voorstellen, dienen als basis voor de selectie. Echter wordt niet de oplossing geselecteerd, maar de partner waarmee wordt samengewerkt. Het uitwerken van de voorgestelde oplossing gebeurt door de inkoper en de marktpartij samen. 

Voor wie is RCC geschikt?

Elke inkopende organisatie kan gebruik maken van Rapid Circular Contracting bij inkoop en aanbesteding. Het betreft hier dus niet alleen overheden. Het inkooptraject kan betrekking hebben op werken, leveringen en diensten. Praktijkvoorbeelden lopen uiteen van de drankenvoorziening in een gebouw tot het fysieke onderhoud van wegen.

Erkende aanbestedingsmethodiek

Erkende aanbestedingsmethode

Rapid Circular Contracting is een erkende aanbestedingsmethodiek voor diensten, werken en leveringen. Ondanks dat het voor sommige organisaties ‘spannend’ kan zijn om op deze wijze duurzaam in te kopen, is er van pionieren geen sprake. Zo hebben we samen met de gemeente Enschede een RCC-aanbesteding voor warme en koude dranken begeleid en in Apeldoorn De Parken. Ook groot onderhoud aan provinciale weg A348 is middels RCC aanbesteed. Ook het ‘zusje’ van RCC – RIC (Rapid Impact Contracting) – is inmiddels leidraad bij tal van inkooptrajecten.

In plaats van pionieren is er de kans om een voortrekkersrol te nemen. Immers is duurzaam inkopen – middels RCC of een andere methode – nog zeker niet de norm.

Stappenplan duurzaam inkopen voor gemeenten

Stappenplan

De precieze werkwijze bij een Rapid Circular Contracting inkooptraject lichten we graag aan je toe. Om je toch alvast een beetje op weg te helpen, hebben we een infographic met stappenplan voor je opgesteld. Het stappenplan (de grote versie) download je gratis door hieronder je gegevens achter te laten.

Wil je direct meer weten over RCC? Stuur dan een berichtje aan Roos, Erick of Jack. Zij gaan graag met je in gesprek over hoe jouw organisatie vorm kan geven aan duurzaam inkopen en lopen enkele voorbeelden van RCC-trajecten met je langs.

Download infographic