Rapid Circular Contracting

Maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen is de toekomst. Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 of de green deal. Maar hoe pak je dat aan? Rapid Circular Contracting (RCC) biedt jouw organisatie een beproefde methode om bij te dragen aan een betere wereld.

Wat is RCC?

RCC is hét alternatief voor traditionele aanbestedingsvormen, dat de markt maximaal uitdaagt om  met noodzakelijke, slimme en innovatieve oplossingen te komen. Een innovatief partnership waarbij circulariteit, duurzaamheid en social return centraal staan. Rapid Circulair Contracting ontstond in 2015 vanuit de behoefte om de circulaire economie aan te jagen. Inmiddels is het een erkende en bewezen succesvolle aanbestedingsmethodiek

Aanpak gebaseerd op ambities 

De duurzame samenwerking die een organisatie aangaat met RCC is gebaseerd op ambities. Deze ambities kunnen volgen uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarvoor de methode RIC is ontwikkeld. De Sustainable Development Goals geven aandacht aan de wereldwijde doelstelling om te streven naar een betere wereld. Elke inkopende organisatie met de juiste ambities die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruik maken van Rapid Circular Contracting. Het inkooptraject kan betrekking hebben op werken, leveringen en diensten.  

RCC in het kort

 • Samenwerkingscontract gericht op een Programma van Ambitie
 • Opdrachtgevers veranderen in partners en aanjagers van de circulaire economie
 • Bewezen effectief en efficiënt
 • Kortere doorlooptijd
 • Duurzame samenwerking met meest geschikte partner
 • Ideaal voor complexe en innovatieve projecten en volume
 • Effectieve en beproefde methode om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen

Is RCC geschikt voor mijn organisatie?

Elke inkopende organisatie die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruik maken van Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is vooral geschikt voor complexe aanbestedingen in het publieke domein. Het inkooptraject kan betrekking hebben op werken, leveringen en diensten. RCC voldoet volledig aan de aanbestedingswetgeving.

Hoe werkt het?

Rapid Circular Contracting (RCC) biedt opdrachtgevers een proces van co-creatie met de gekozen  partner. Betrokken partijen werken creatief samen vanuit een Programma van Ambitie (PvA) in plaats van het traditionele Programma van Eisen (PvE). De eindoplossing staat niet vast. Gezamenlijk ontwikkelen en ontwerpen ze een  innovatieve aanpak en delen in alle openheid oplossingen, inzichten en dilemma’s.

Weten hoe het werkt en wat de voordelen zijn?

RCC: wat levert het op?

 • Effectieve bijdrage aan de realisatie van klimaatdoelen
 • Hogere tevredenheid over resultaat
 • Maximale ruimte voor creatieve oplossingen
 • Maatschappelijke meerwaarde in co-creatie met de markt
 • Toekomstbestendige en innovatieve oplossingen
 • Versnelling van maatschappelijke transities

Benieuwd welke voordelen RCC voor jouw organisatie nog meer oplevert? Ga in gesprek met één van onze betrokken adviseurs.

Aan de slag!

KplusV begeleidt organisaties in de transitie naar een circulaire economie met een uniek leerprogramma in de RCC methodiek, gebaseerd op co-creatie. Met een jaarlijkse licentie krijg je toegang tot alle templates en bijscholing en de helpdesk. In een eerste gezamenlijk circulair inkoop traject leer je ‘on the job’ hoe het werkt. In een volgende fasen krijgt je alle kennis en vaardigheden aangereikt om zelfstandig en gecertificeerd een circulair inkoopproces aan te pakken. Zo draagt ook jouw organisatie maximaal bij aan de klimaatdoelen en de transitie naar een circulaire economie.

 • Module 1: Ontzorging, training en begeleiding in de RCC methodiek
 • Module 2: Samen aan het werk: je past zelf de methodiek toe, wij zorgen voor begeleiding en certificering
 • Module 3: Zelf aan zet: met jaarlijkse updates en trainingen, toegang tot community en supportdesk

Meer weten over leerprogramma  RCC?

Voorbeelden uit de praktijk

Gemeente Nijmegen: circulaire inrichting Malderburchtstraat

De gemeente Nijmegen wil haar onderhoudswerkzaamheden zo duurzaam mogelijk aanbesteden. Zij vaagt KplusV daarbij te begeleiden. De Malderburchstraat wordt zo het eerste project in Nijmegen dat via een RCC aanbesteding is uitgevoerd. Door deze straat duurzaam in te kopen, doet de gemeente recht aan haar maatschappelijke ambities: CO2 besparen, bijdragen aan een circulaire economie en sociale cohesie stimuleren.

Maximale ruimte voor creativiteit
Waar het bij bouwprojecten vaak een lastige opgave is om in de realisatiefase terug te komen op het vastgestelde ontwerp, biedt RCC de gemeente juist de maximale ruimte voor creatief ontwerpen in het hele proces. Alle stakeholders, zoals omwonenden en het Kandinsky College, mogen hun visie op de toekomst van de straat op tafel leggen. Het resultaat is een duurzaam ingerichte straat met als opvallende winst de energieopwekkende stoeptegels en gerecyclede straatstenen.

Beloond met duurzame parel
Het project verloopt sneller dan gepland en ruim binnen budget. Duurzaam inkopen en aandacht voor de stakeholders, staan centraal in dit project. De inzet van betrokken partijen wordt beloond met de Duurzame Parel; een prijs voor projecten die bovengemiddeld veel aandacht besteden aan de Aanpak Duurzaam GWW. Na deze geslaagde pilot is de gemeente Nijmegen van plan om de RCC methode toe te passen in meer straten. Hiermee zet de gemeente Nijmegen bewust in op een duurzame en circulaire  economie.

Duurzame koffie in Overijssel

De provincie Overijssel wil haar bezoekers en medewerkers gastvrij en verantwoord ontvangen met een duurzaam drankje. Daarom kiest zij voor de Rapid Impact Contracting (RIC) methode – de brede maatschappelijke variant van RCC- (SDG’s) voor de aanbesteding van de voorziening voor warme en koude dranken. Hiermee laat de provincie laten zien dat zij haar bedrijfsvoering duurzaam en circulair organiseert en bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de VN.

Pittige ambitie
Met de RIC aanbesteding heeft de provincie een pittige ambitie. Ze wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Drie doelen staan centraal: Gezondheid en welzijn (SDG 3), Innovatie en duurzame infrastructuur (SDG 9), en Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit (SDG 15). Daarnaast wil de provincie met deze aanbesteding tastbaar maken dat zij op een duurzame en circulaire manier bezig is met haar bedrijfsvoering.

Succesvol partnership
Gemeenschappelijke ambities brengen de provincie en Jacobs Douwe Egberts samen in een geslaagd partnership. KplusV ontwikkelt en begeleidt het aanbestedingproces via de RIC methode, in co-creatie met alle partners. Met als concreet resultaat een volledig recycle- en composteerbaar verpakkingsportfolio in 2025 en de recycling van koffiedroes naar constructiemateriaal. Met deze aanbesteding draagt de provincie Overijssel concreet bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Hoe kan jouw organisatie Rapid Circulair Contracting toepassen?

Wil je als organisatie de stap naar circulair inkopen zetten? En wil je weten hoe je dit aan kunt pakken? KplusV helpt je graag verder. In een gratis inspiratiesessie onderzoeken we met jou aan de hand van de RCC-SCAN hoe ook jouw organisatie vanaf morgen aan de slag kan met de  RCC methodiek en wat het kan opleveren aan duurzaamheidseffecten.