Istock 1007723246

Programmabeheer Generation-E

Resultaat: goed draaiend programma dat haar doelstellingen waarmaakt in onderlinge samenwerking tussen tientallen ondernemingen.

Opdrachtgever: Stichting Generation-E

Onze rol: programmabeheer; organiseren, plannen en uitvoeren van alle processen die noodzakelijk zijn om 10 scale-ups per jaar te beoordelen en te begeleiden conform het proces van Generation-E

Innovatieprogramma tot uitvoering brengen op het hoogst mogelijk professioneel niveau zonder eigen personele inzet

Generation-E is een stichting zonder eigen personele menskracht. De stichting heeft ons gevraagd (na eerder al door KplusV het programma te hebben laten ontwikkelen) de programma-uitvoering vorm te geven. Verschillende KplusV collega's worden ingezet om het programma door te ontwikkelen, deelnemers te werven, nieuwe partners te werven, communicatie met het bestaande netwerk te onderhouden. 

Onze aanpak

Wij hebben stichting Generation-E geholpen door een team van KplusV adviseurs in te zetten om namens de stichting deelnemers te scouten en screenen, selectiemeetings te organiseren en het netwerk van partners verder op te bouwen. Kortom, een professionele workforce die uit naam van de stichting haar innovatieprogramma voor scale-ups uitvoert.

Deel