Arnhem

Perspectieffonds Gelderland zorgt voor ontwikkelkracht in transities

Resultaat: Financiering voor ondernemers die bijdragen aan transitieopgaven, door een combinatie van kapitaal, subsidie én ontwikkelkracht te organiseren.

Opdrachtgever: Oost NL

Onze rol: Onderzoek en ontwikkeling van projecten en blauwdrukken gericht op de transitie-opgaven

Het financieren van transities verloopt moeizaam. Er is onvoldoende ontwikkelkracht, oftewel beschikbare capaciteit en bekostiging, om projecten van idee naar realisatie te krijgen. Daarom heeft Oost NL het Perspectieffonds Gelderland (PFG) opgericht, dat zich met € 200 miljoen aan kapitaal focust op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke transities. Bij PFG gaan financiering en ontwikkeling hand in hand. Wij zijn gevraagd om projecten door te ontwikkelen, onderzoeken uit te voeren en blauwdrukken te ontwikkelen, om een stroom aan grote projecten vanuit de regio te stimuleren.

Combi van kapitaal, subsidie en ontwikkelkracht

Het fonds richt zicht op de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Bijzonder aan dit fonds is dat het maatschappelijke doelen centraal stelt en, naast een investering, ook een subsidie beschikbaar heeft voor een onrendabele top in projecten. Gelderland heeft hiermee de noodzakelijke combinatie van kapitaal, subsidie én ontwikkelkracht weten te organiseren via het Perspectieffonds. Een voorbeeld wat in heel Nederland navolging zal krijgen.

In dit fonds is budget beschikbaar gesteld voor grootschalige en integrale projecten. Maar deze projecten moeten dan wel ontwikkeld worden of zijn. Hier komen wij in beeld. Oost NL heeft ons en andere marktpartijen gevraagd voor de ontwikkeling van de projecten, vanuit de gedachte dat dit leidt tot meer grote projecten in de regio die vanuit het PFG gefinancierd kunnen worden.

Kansen signaleren

De veelzijdige van expertise van ons Financieren team is ingezet om projecten gericht op circulaire economie en energie door te ontwikkelen. We hebben de rol om kansen te signaleren voor projecten die bijdragen aan de transities. Dit zijn veelal grote projecten waar veel partijen samenwerken. Vanuit onze dagelijkse projecten en grote netwerk kijken we hoe individuele initiatieven elkaar versterken. Ook hebben we een aantal verkennende onderzoeken naar bijvoorbeeld laadpleinen en Circulaire bouw en textiel uitgevoerd en blauwdrukken ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de financiering van een warmtenet.

Gezamenlijk toewerken naar projecten die bijdragen

Bij projectideeën in de markt zijn meerdere partners betrokken, vanuit zowel onderwijs, overheid als ondernemers. We zorgen ervoor dat de verschillende inzichten en belangen van deze partijen bij elkaar komen. Daardoor wordt het mogelijk om gezamenlijk toe te werken naar een project dat bijdraagt aan gezamenlijke ambities.

Onze bijdrage heeft geleid tot de doorontwikkeling van de haven in Arnhem, de blauwdruk voor de investering in het warmtenet en routekaarten voor diverse onderwerpen in de circulaire economie.

Het PFG is een inspirerend voorbeeld waarbij ontwikkelkracht wordt gerealiseerd voor projecten die bijdragen aan transitieopgaven.

Deel