Terug

Beleidsmonitoring en -evaluatie

Wie beleid maakt, wil uiteindelijk weten wat de impact daarvan is. Zo is inzichtelijk waaraan publieke middelen uitgegeven zijn, wat het maatschappelijk effect is en waar een aangepaste koers eventueel nodig is. Wij helpen hierbij met monitoringsinstrumenten die de voortgang van de energietransitie op relevante indicatoren inzichtelijk maken. Ook hebben wij veel ervaring met project- en programma-evaluaties die de impact van beleid en de uitvoering daarvan meten en onderbouwen.


Wat is de impact van ons beleid? Liggen we op koers voor het realiseren van onze doelstellingen? Is onze beleidsinzet doelmatig en doeltreffend? In hoeverre is bijsturing van beleid gewenst?

Uitvoeren van midterm- en eindevaluaties

Wij hebben veel ervaring met midterm- en eindevaluaties die de impact van beleid en de uitvoering inzichtelijk maken. We brengen het resultaat, de effectiviteit en het doelbereik van beleid helder in beeld. Dit vertalen we naar concrete aanbevelingen waardoor onze opdrachtgevers effectiever kunnen werken aan de energietransitie en impactvolle besteding van publieke middelen.

Inrichten en/of uitvoeren van monitoring van beleidsprogramma’s of instrumenten

We ontwikkelen monitoringsinstrumenten die inzicht geven in de voortgang van de energietransitie en/of overheden op koers liggen voor realisatie van hun CO2- of energiedoelen. De monitor heeft een signalerende functie door ontwikkelingen zichtbaar te maken en heeft gebruikswaarde als instrument om bij te sturen, te verantwoorden en te communiceren.

Evaluatie samenwerking

In 2021 evalueerden we de samenwerking in de RES Drenthe. Het vertrouwen tussen de verschillende deelnemende partijen, de effectiviteit van de organisatievorm en governance en de resultaten werden hieruit duidelijk. Ook vertaalden we de inzichten uit de evaluatie naar concrete aanbevelingen voor de toekomstige samenwerking binnen de RES, zowel gericht op de inhoud als de inrichting van de governance.

CO2-monitor

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal te zijn. Wij ontwikkelden een online monitoringsinstrument dat de voortgang van de energietransitie, het effect van lopende en geplande projecten en het bereiken van de doelen volgt. Voor andere overheden ontwikkeden we vergelijkbare monitors, onder andere voor de gemeente Hoogeveen, gemeente Tynaarlo, gemeente Emmen en de provincie Groningen.

Deel