742589 2 Kleiner Nbbtot10 2026

Cases

Nederland kan afvalvrij en volledig circulair zijn in 2050, als we nĂș de juiste acties in gang zetten. De uitdaging ligt zowel in de productie als in de afvalketen, bij inzameling, verwerking, verwaarding of verbranding. Het scheiden van afval gaat redelijk goed, maar de gescheiden afvalstromen zijn niet zuiver genoeg voor recycling. Daardoor belandt veel bij het restafval en wordt onnodig verbrand. Circulair geproduceerde materialen zijn makkelijker te recyclen of hergebruiken. Alleen als we de gehele keten verbeteren, bereiken we een circulaire economie met gesloten kringlopen. Ligt jouw gemeente op koers voor de VANG doelstellingen?

Deel