Utrecht Skyline

Verkenning voor een regionaal Talentfonds in de regio Utrecht

Resultaat: Strategisch advies om te komen tot een regionaal talentfonds om financiële middelen gebundeld in te zetten voor scholing gerelateerd aan die sectoren waar de grootste personeelstekorten zijn

Opdrachtgever: provincie Utrecht namens de Utrecht Talent Alliantie

Onze rol: verkennen en komen tot draagvlak

De provincie Utrecht heeft opdracht gegeven namens de Utrecht Talent Alliantie (zie Samenwerken aan een sterke regionale arbeidsmarkt - Utrecht Talent Alliantie) voor het uitvoeren van een verkenning naar een regionaal talentfonds. Doel van dit fonds is om financiële middelen gebundeld in te zetten voor scholing in de sectoren waar de grootste personeelstekorten zijn.

Hierin staan twee elementen centraal:

  1. Het creëren van draagvlak in de regio voor de vorming van een regionaal talentfonds.
  2. Het vormgeven van de inrichtingsprincipes van een regionaal talentfonds.

Utrecht Talent Alliantie

We hebben deze verkenning uitgevoerd in samenwerking met het supportteam van de Utrecht Talent Alliantie (UTA). We hebben gesprekken met sleutelfiguren gevoerd, werksessies georganiseerd en tussentijdse presentaties gehouden.

We hebben een analyse uitgevoerd van soortgelijke initiatieven elders in het land. Ook zijn enkele initiatieven vanuit andere beleidsterreinen meegenomen. Parallel hieraan hebben we gesprekken met UTA‑partners opgestart, om draagvlak voor een regionaal talentfonds te toetsen. Vanuit de analyse en eerste gesprekken, hebben we de scope van het talentfonds opgesteld.

De grootste structurele tekorten

Kenmerkend voor een regionaal talentfonds in de regio Utrecht is de ambitie van de UTA om in de regio Utrecht ieders talent optimaal te benutten. Zo maken wede regio maatschappelijk en economisch sterker. Hierbij hoort onder andere dat mensen soepel en veilig de overstap maken naar sectoren en beroepen waar de grootste structurele tekorten zijn.

Vervolgens hebben we drie scenario's uitgewerkt. De komende maanden gaan we scenario 2 verder uitwerken. In dit scenario worden bestaande middelen voor scholing gebundeld in een regionaal talentfonds en worden er extra, nog te verkrijgen, regionale-, nationale- en Europese middelen toegevoegd aan het regionaal talentfonds. De budgetten zijn door individuen aan te vragen voor om- en bijscholing.

Breed draagvlak in de regio

Ook worden er in dit scenario plannen uitgewerkt voor het faciliteren van extra diensten: voorzien in bestaanszekerheid en begeleiding na instroom. Er is een breed draagvlak in de regio voor dit scenario. Daarnaast lijkt dit scenario ambitieus, maar wel haalbaar en realistisch.

“Regio’s hebben de afgelopen jaren bewezen van grote meerwaarde te zijn voor het bevorderen van zij-instroom trajecten. Door publiek-privaat te investeren lukt het steeds beter om ieders talenten optimaal te benutten. De volgende stap is het bevorderen van een leven lang ontwikkelen in regio’s waarbij alle benodigde investeringen worden ontschot. Uit de verkenning blijkt dat de regio Utrecht hier klaar voor is.”

Leonie Oosterwaal | Beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt | Provincie Utrecht

Martijn Sickenga Vierkant 1
Martijn Sickenga

Adviseur

Deel