HV 10206 Geert Expeditie

Monitoring en evaluatie warmtetransitie

Wie beleid maakt, wil uiteindelijk weten wat de impact daarvan is. Waaraan zijn publieke middelen besteed? Welk maatschappelijk effect heb je daarmee bereikt? Waar moet je de koers eventueel bijstellen? Wij helpen je hierbij. 

Krijg inzicht en overzicht

Wij ontwikkelen monitoringsinstrumenten die de voortgang op relevante indicatoren inzichtelijk maken, en geven je daarmee inzicht in de ontwikkelingen in je gemeente of regio.

Ook bieden wij project- en programma-evaluaties aan die de impact van beleid en uitvoering meten en onderbouwen. Zo heb je de resultaten, de effectiviteit en het doelbereik van het beleid helder in beeld.

Houd de warmtetransitie op koers

Wij helpen je onder meer met: 

  • het uitvoeren van midterm- en eindevaluaties 
  • het inrichten en uitvoeren van monitoring van beleidsprogramma’s of -instrumenten
  • impactanalyses van beleid 
  • rekenkameronderzoeken energietransitie

Onze monitoringsinstrumenten en evaluaties geven een scherp en gedegen beeld van de stand van zaken in de warmtetransitie in je gemeente. Je hebt inzichtelijk waar je op koers ligt en waar extra beleidsinzet noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen.

CO2 monitor gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2 neutraal te zijn. Met onze CO2 monitor kan de voortgang van de energietransitie, het effect van lopende en geplande projecten en de mate van doelbereik langjarig worden gevolgd. Klik hier om de monitor te bekijken. Vergelijkbare monitors hebben wij ook gemaakt voor andere overheden.

Evaluatie Energieagenda Brabant 2010-2020

Op basis van deskresearch en interviews met medewerkers en externe stakeholders hebben wij de Energieagenda 2010-2020 van de provincie Noord-Brabant geëvalueerd. Dit leverde waardevolle inzichten op over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsinzet, die zijn ingezet in de nieuwe provinciale energieagenda.

Evaluatie RES Drenthe

Wij hebben de samenwerking binnen de RES Drenthe geëvalueerd. Dit levert inzicht op in het vertrouwen tussen de verschillende deelnemende partijen, de effectiviteit van de organisatievorm en governance en de resultaten. Daarnaast geeft het onderzoek een vooruitblik naar de volgende fase van de samenwerking, zowel voor de inhoud als de governance.

Economische impact RES Groningen

Samen met Royal HaskoningDHV onderzochten we de economische impact van de RES Groningen. Hierbij keken we naar de huidige omvang van de (duurzame) energiesector in Groningen en de toekomstige ontwikkeling hiervan. Het rapport levert uitgebreid inzicht in de provinciale economie en arbeidsmarkt in relatie tot de energietransitie.

Meer weten?

Zin om samen de volgende stap in de warmtetransitie te zetten? Plan een afspraak met ons en ontdek hoe we samen het verschil kunnen maken.

Velden met een * zijn verplicht.
Deel