Kplusv Transitie 65 1920Px (1)

Uitvoeringsplan en gebiedsaanpak

De warmtetransitie in gemeenten is in volle gang. In startwijken verken je hoe deze aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Samen met betrokken partijen en bewoners maak je de warmteoplossing voor de wijk of buurt concreet.

Hoe start je dit op? Wat is een goed moment om inwoners erbij te betrekken? En wat kost het om aardgasvrij te worden?

Vijf gouden tips

Hoe kom je tot een succesvolle wijkaanpak in jouw gemeente? We delen onze beste adviezen om van ambitie naar actie te komen.

Maak een vliegende start

De technische oplossingen om van het aardgas af te gaan, zijn in beeld. Maar waar start je? Ontwikkel een aanpak die is afgestemd op de kansen in jouw gemeente. Iedere wijk of buurt is immers anders. We helpen je om kansen inzichtelijk te maken en samen te brengen met geleerde lessen van andere projecten. Zo begin je bij elk uitvoeringsplan met een stevige basis.  

Bouw een vitale coalitie

De realisatie van aardgasvrije wijken vraagt om organisatie en samenwerking met betrokken organisaties en inwoners. Al deze stakeholders moeten stappen zetten en actie ondernemen: verduurzaming van huur- en koopwoningen, verzwaring van het elektriciteitsnet, aanleg van een warmtenet en de daarvoor benodigde aanpassingen in de openbare ruimte. Dat maakt van de lokale warmtetransitie een complexe opgave. We helpen je om een vitale coalitie met jouw gemeente, betrokken organisaties, ondernemers én inwoners te bouwen.

Betrek de gedragswetenschap

De warmtetransitie is naast een technische transitie, vooral een sociale transitie. Kijk daarom niet alleen naar fysieke aspecten van woningen, maar vooral naar de sociale kenmerken van de bewoners. We hebben gedragswetenschappers in ons team die je hierbij helpen.

Breng de transities samen

De energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie strijden om de beperkte openbare ruimte. Een integrale aanpak, betrokkenheid van de verschillende afdelingen binnen je organisatie en eigenaarschap, zijn essentieel om deze duurzame transities ruimtelijk in te passen. Wij geven je overzicht en inzicht in de kansen en activeren je collega’s om de wijk en regio toekomstbestendig te maken.

Geef financiering de aandacht die het verdient

Financiering is onmisbaar om de warmtetransitie te laten slagen. ​Daarom helpen we je om de business case van warmtenetten vorm te geven. En om financiering voor inwoners toegankelijk te maken. Dan maak je daadwerkelijk duurzame stappen.

Methoden en instrumenten

Kom je er zelf niet uit of wil je eens sparren? Wij zijn er voor je. We bieden altijd maatwerk, afhankelijk van de jouw vraag en situatie. Methoden en instrumenten die we in huis hebben, zijn bijvoorbeeld:

  • Wijkscan: Met de wijkscan brengen we woningen en gebouwen in de wijk of buurt in beeld, evenals de bewoners, eigenaren en bewonersinitiatieven. De scan resulteert in een kansenkaart voor de wijk, waarin we de ambities van verschillende betrokkenen omzetten in concrete acties. Dit dient als basis voor het vormen van een succesvolle coalitie en het opstellen van een uitvoeringsplan.
  • Interne werksessie koppelkansen. Samen met je collega’s brengen we kansen in beeld vanuit de maatschappelijke vraagstukken, op basis van theorieën vanuit het transitiemanagement en onze ervaringen. 
  • Pressure cooker Duurzame Wijk: een snelkookpansessie waarin we samen met de betrokkenen in de wijk een vitale coalitie vormen voor het realiseren van een duurzame, aardgasvrije wijk.
Resultaat
  • Een gedragen wijkaanpak voor jouw gemeente die past bij de lokale situatie, inclusief rolbepaling.
  • Afspraken over de manier van samenwerken in een vitale coalitie in de wijk (wie in welke rol).
  • Een gedegen transitienetwerk. We werken per wijk, samen met actieve wijkbewoners, aan een concrete menukaart. Dit omvat het aanbod voor de wijk en een planning voor wat we wanneer doen in en met de wijk.
  • Een projectplan voor het opstellen van een uitvoeringsplan.
Meer weten?

Zin om samen de volgende stap in de warmtetransitie te zetten? Plan een afspraak met ons en ontdek hoe we samen het verschil kunnen maken.

Velden met een * zijn verplicht.
Deel