2024 06 01 Kplusv Kantoor+Directeuren 142 1200X1172px

Warmteprogramma

Je hebt als gemeente een belangrijke regierol in de warmtetransitie. Een cruciaal onderdeel hiervan is het opstellen van een warmteprogramma, de opvolger van de Transitievisie Warmte. Dit programma helpt je om je visie up-to-date te houden en aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving.

Uiterlijk in 2026 een warmteprogramma

Het warmteprogramma, de opvolger van de Transitievisie Warmte,  moet eind 2026 gereed zijn. Op tijd starten loont, onder andere vanwege de gemeentelijke verkiezingen.

Ook zijn de meeste Transitievisies Warmte inmiddels ingehaald door de snelle ontwikkelingen in de warmtetransitie. Of zijn nog te algemeen om een uitvoeringsplan op te baseren. Een actuele visie is cruciaal om een gemeentebrede of wijkgerichte aanpak vorm te geven.

Invulling regierol

We staan klaar om je te gidsen naar een actueel warmteprogramma en een goed ingevulde regierol.

Onze focus ligt op het bepalen van je eigen rol, het vormen van coalities, de keuze voor individuele of collectieve warmteoplossingen, de samenhang met andere maatschappelijke opgaven én monitoring.

Meer weten?

Zin om samen de volgende stap in de warmtetransitie te zetten? Plan een afspraak met ons en ontdek hoe we samen het verschil kunnen maken.

Velden met een * zijn verplicht.
Deel