Terug

5 opvallende resultaten in de circulair textielketen monitor

11 mei 2022

Hoe staat het met de duurzaamheid binnen de textielketen?

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor het feit dat de textielindustrie een van de meest vervuilende industrieën is ter wereld. Zo is 20% van de wereldwijde watervervuiling te wijten aan verf en appreteermiddelen die gebruikt worden in de textielindustrie. Daarnaast is 35% van de microplastics in het milieu afkomstig van synthetische kleding dat gewassen wordt. 10% van de wereldwijde CO2 emissie komt door de productie van textiel (bron). Het is daarom van belang om de textielketen te verduurzamen! Dit wordt gedaan door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door middel van beleidsprogramma met doelstellingen. In de jaren 2020 tot en met 2025 wordt de vooruitgang van de doelstellingen gemonitord en vergeleken met een nulmeting van het jaar 2018.  

Wij hebben in samenwerking met Royal HaskoningDHV de textielketen over het jaar 2020 geanalyseerd. In vergelijking met de meting uit 2018, blijkt dat 2020 een uitzonderlijk jaar is. Een waarschijnlijke oorzaak hiervan is de Covid-19 pandemie, die door de gehele keten voor afwijkende cijfers zorgt. Hieronder is een overzicht te zien van de vijf meest opvallende resultaten:

 


1. Minder textiel verkocht

Zoals te zien is in de afbeelding hierboven is er 29% minder textiel verkocht. Dit is 14,7 kg textiel per inwoner in 2020. De afname van de verkoop is ook terug te zien in de omzetcijfers van de textielbranche. Door de Covid-19 lockdowns zijn veel winkelketens overgestapt op online verkopen van textiel. Deze groei van online verkopen hebben alleen niet gecompenseerd voor het omzetverlies van de fysieke winkels. Dit geldt vooral voor tweedehandswinkels die vaak geen of beperkte alternatieve manieren hebben om hun producten te kunnen verkopen. Dit is ook te zien in de hoeveelheid tweedehandskleding dat verkocht is. Dit is sterk afgenomen.

2. Minder kleding ingezameld

In contrast met het beeld dat de kledingkasten massaal zijn uitgemest, is er ook aanzienlijk minder kleding ingezameld. De reden hiervan is dat de textiel verzamelcontainers meerdere maanden gesloten zijn geweest. Dit kwam door het vastlopen van de nationale en internationale textielrecyclingketen. Daarnaast zouden de lagere verkoopcijfers ook gekoppeld kunnen worden aan de lagere inzamelingcijfers volgens het 'kast in, kast uit' principe. Het feit dat er minder kleding gekocht is, zou suggereren dat er ook minder kleding afgedankt is door genoeg ruimte in de kast.

3. Verschuiving in de sortering

Ook de sortering van het Nederlandse textiel laat andere cijfers zien vergeleken met 2018. Zoals te zien is in de afbeelding rechts bovenin, heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de hoeveelheid Nederlands textiel dat in het buitenland of in Nederland gesorteerd is. De verschuiving is niet terug te vinden in de absolute getallen van de sortering in Nederland. Deze zijn namelijk respectievelijk 51 kton in 2018 en 49 kton in 2020.

4. Sterke daling recycling

Niet alleen bij de verkoop en inzameling is een sterke daling te zien, maar ook bij de recycling van textiel. Momenteel wordt er vooral nog gebruik gemaakt van mechanische open loop recycling, wat inhoudt dat het gerecycled wordt in een niet-vergelijkbare toepasbare toepassing, zoals een poetsdoek, of autostoelvulling. Dit is circa de helft minder gedaan in Nederland ten opzichte van 2018.

5. Preventie milieu impact

Een voordeel van de lagere verkoop- en inzamelcijfers is de sterke daling van de milieu-impact van de textielketen. Dit laat zien dat preventie een goede manier is om de milieu impact te verminderen. Daarnaast lijkt er een positieve verschuiving plaats te vinden in de hoeveelheid duurzaam en/of gerecycled materiaal in nieuw op de markt gebracht textiel. Dit is namelijk met 60% gestegen in vergelijking met 2018. Ondanks de opmerkelijke resultaten is de circulaire textielketen misschien toch een stapje dichterbij.

Kortom, 2020 was een uitzonderlijk jaar waarin er minder kleding is verkocht, ingezameld en gerecycled, maar er wel meer duurzame materialen zijn gebruikt in nieuwe kleding. Of deze resultaten het begin zijn van een trend, zullen we moeten zien in de metingen over de jaren 2021-2025.

Monitoring beleidsprogramma circulair textiel 2020
Deel