Terug

Aanpak duurzame bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering structureel, eenvoudig en positief verduurzamen. Dat is de opdracht voor de overheid. De recentelijke schrijnende voorbeelden laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem meer is. We moeten nu samen actie ondernemen. Dat begint bij het eigen beleid, bijvoorbeeld voor duurzaam reizen, circulair inkopen of afvalscheiding. En een goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. 

Onze aanpak voor het structureel verduurzamen van de bedrijfsvoering is helder gestructureerd rond drie vragen. In alle eenvoud: wat is de opgave, wat past er en hoe pakken we het aan? We meten wat we moeten weten, we leggen de energie bloot die al bij de medewerkers aanwezig is en we stippelen een realistische route uit die gedragen wordt door de organisatie. En we doen het samen.


Stap 1: De Duurzaamheidsscan

Eerst onderzoeken we wat de duurzaamheidsopgave eigenlijk is, samen met bestuur en medewerkers. Wat is de ambitie, wat is er al gedaan, wat ging er goed, wat kon beter en hoe kwam dat? En ook: wat is de huidige en bereikbare milieu-voetafdruk als het gaat om materiaalgebruik, mobiliteit en CO2-uitstoot? 

We zetten de feiten en cijfers op een rij, we maken een analyse van structuur, cultuur en leiderschap en brengen de kansen en uitdagingen binnen en buiten de organisatie in kaart. Zo ontstaat de 0-meting, als stevig fundament voor het vervolg.

Stap 2: Wat past er?

Het is essentieel dat de aanpak voor een duurzame bedrijfsvoering past als een handschoen. Dus kijken we waar de energie en de kennis zit, waar de mensen enthousiast van worden. We organiseren bijvoorbeeld challenges en werkateliers over het indammen van afvalstromen en over duurzame mobiliteit. We bepalen samen de stip op de horizon en creëren eigenaarschap. We verbinden de ambitie met een realistische strategie en zoeken daar de geschikte bouwstenen bij. Die zijn organisatorisch, gericht op materiaal- en energiegebruik, afvalstromen en mobiliteit. Maar gedrag en leiderschap zijn minstens zo belangrijk.

Stap 3: Welke route nemen we?

Nu we weten wat de vertreksituatie is, kunnen we die vertalen naar een realistische strategie en een concreet actieplan: de route naar een blijvend duurzame bedrijfsvoering. Met heldere doelen, prioriteiten en mijlpalen op weg ernaartoe. En het is niet ons plan, het is de routekaart van de mensen zelf, hoog tot laag, die erin geloven en samen een beweging willen starten. Onderweg bieden we coaching en monitoring, om te borgen dat de organisatie en de mensen op koers blijven en de vaart erin houden. Kortom, datgene wat blijkt bij te dragen aan verankering van duurzaamheid in de organisatie.

Starten met duurzame bedrijfsvoering in jouw organisatie?

In een half jaar tot een jaar doorlopen we samen de drie fases van het traject. Dan maak je duidelijke voortgang met communicatie, activatie en het behalen van je duurzame doelen.

Direct starten? Bel of mail Karlijn of Loes.

Deel