Terug

Circulair textiel

De textielindustrie zorgt onder andere voor een grote ecologische voetafdruk, kent een hoog waterverbruik en stoot veel broeikasgas uit. Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kg aan textiel en gooien jaarlijks ongeveer 11 kg textiel weg. Van dit textielafval recyclen we in Nederland slechts 30%. 

Duurzaam en circulair textiel als norm. Daar werken we met overheden, ondernemers en onderwijs aan. We brengen partijen bij elkaar en komen tot oplossingen op basis van een sluitende circulaire businesscase. Ook verkennen we de mogelijkheden voor een efficiënte UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) en zorgen we voor een monitoringssysteem om landelijke beleidsdoelen te monitoren.


Onderzoek Fast Fashion

Fast fashion, goedkope kleding die consumenten slechts kort dragen. In opdracht van Ministerie van I&W onderzochten we de uitdagingen:

  • hoe kijkt men tegen het fenomeen fast fashion aan?
  • hoe groot is het probleem en wat zijn de gevolgen van fast fashion?
  • wat zijn onderliggende oorzaken van fast fashion?
  • wat kunnen we doen om de milieu impact van fast fashion te verkleinen?

Hier lees je het onderzoeksrapport.

Stichting Texplus

Programmamanagement Circulair Textiel Twente
Het verminderen van restafval, stimuleren van hergebruik en het hoogwaardig recyclen van textiele materialen in Twente. Dat is het doel van het in 2019 gestarte programma ‘Circulair Textiel Twente’. Het programma versnelt de ontwikkeling van circulair textiel. En draagt bij aan de industriële opschaling van textielrecycling. Daar werken we met trots en enthousiasme aan mee. In opdracht van Stichting TexPlus doen wij het programmamanagement.

Hier lees je meer over het programma. 

Circulaire bedrijfskleding bij decentrale overheden

Bedrijfskleding is bij uitstek geschikt om enorme sprongen te maken in circulariteit. Van het gebruik van gerecyclede vezels, het opzetten van 'as-a-service'-concepten tot volledige retourlogistieken. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hielpen wij gemeenten, waterschappen en veiligheidsdiensten met concrete handvatten voor het inkopen van circulaire bedrijfskleding. Lees de meest waardevolle handvatten in deze routekaart.

Verkenning invoering UPV in de textielketen

UPV, de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, blijkt een steeds belangrijker middel voor het rijk in het realiseren van een circulaire economie. Aan ons werd gevraagd inzicht te geven in de impact van een UPV in de textielketen en hoe het proces er uit ziet om tot daadwerkelijke invoering te komen. Inmiddels ligt er al bijna een uitwerking van de UPV en moet deze per 2023 in werking treden. Wij zijn trots om aan de start te hebben gestaan van dit proces.

UpTex

Circulair Textiel Ambachtcentrum UpTex is een samenwerking die als coalitie afgedankt, niet-direct herdraagbaar textiel hoogwaardig hergebruikt. De samenwerking heeft een sociaal én circulair businessmodel. UpTex is hierdoor aantrekkelijk en opschaalbaar en draagt bij aan een duurzame en inclusieve samenleving. Dat leidt tot beter hergebruik van gesorteerd textiel en kansen voor lokale initiatieven in en buiten de regio. In opdracht van gemeente Deventer dragen wij bij als programmanager. 

Hoe staat het met de duurzaamheid binnen de textielketen?
Enkele opdrachtgevers
Logo TEXPLUS
Logo RVO
Logo CE Delft
Logo Gemeente Deventer
Logo IWS
Deel