Terug

Project- en programmamanagement

Om de energietransitie echt te versnellen, zijn daden nodig. We moeten de plannen ten uitvoer brengen om te zorgen dat we de stappen naar duurzame energie alternatieven ook echt gaan zetten. Dat vraagt goed project- en programmamanagement. Ook is het van belang om verschillende partijen bij elkaar te brengen en effectief te laten samenwerken.


Hoe kan ik via een projectmatige of programmatische aanpak de energietransitie versnellen? Hoe kom ik van plannen tot uitvoering? Hoe breng ik partijen en uiteenlopende belangen bij elkaar? Hoe behoud ik focus, draagvlak en flexibiliteit? Hoe borg ik de opgebouwde kennis en inzichten in de organisatie?

Programma- en projectmanagement

Wij ontwikkelen programma’s en projecten die de energietransitie versnellen. We bepalen samen met relevante stakeholders wat het beoogde resultaat is en hoe we dit gaan bereiken. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het concreet maken van complexe vraagstukken en samenbrengen van partijen en uiteenlopende belangen.

Kwartiermakerschap en detacheringen

We geven ook uitvoering aan projecten en programma’s. Bijvoorbeeld in de opstartfase van een project of programma als kwartiermaker, of op in de uitvoering van projecten en programma’s.

Warmtetransitiecentrum Groningen

Vanuit het meerjarige programma Warmtetransitiecentrum Groningen werken wij sinds 2020 voor Groningse gemeenten aan de warmtetransitie. We ontwikkelden dit programma in een consortium met andere adviesbureaus en geven er nu uitvoering aan. Wij helpen gemeenten met beleids-, strategie en projectontwikkeling. Zo versnellen we samen de warmtetransitie.

Lees meer
Programmatische aanpak netcongestie

In de provincie Drenthe is er transportschaarste op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd. Hierdoor krijgen nieuwe duurzame energieprojecten geen aansluiting meer op het net en kunnen bedrijven niet uitbreiden. Wij ontwikkelden voor de provincie een programma dat ondernemers helpt slimme oplossingen te vinden en projecten te versnellen die het elektriciteitssysteem ontlasten. We voeren dit programma uit voor de provincie.

Deel