2024 06 01 Kplusv Kantoor+Directeuren 169 1920Px

Samenwerking energiehub organiseren

“De seinen staan op rood”. Netcongestie vormt een grote uitdaging op bijna alle bedrijventerreinen in Nederland. Van het niet kunnen terugleveren van zonne-energie tot stagnatie in de productie-uitbreiding. En dat terwijl er nog veel meer elektrificatie aan komt de komende jaren. Een energiehub, een plek waar vraag en aanbod, opwek en opslag samenkomt, is onderdeel van de oplossing. Maar hoe realiseer je een energiehub?

Bij KplusV hebben we jarenlange ervaring in het opzetten van succesvolle (regionale) samenwerkingen en zijn we actief betrokken bij het opzetten van diverse energiehubs. In nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, gemeenten, diverse bedrijventerreinen en ondernemers werken we aan het realiseren van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Ontdek hoe we duurzame energieoplossingen implementeren en je als parkbeheerder, collectief en ondernemer helpen om tot een energiehub te komen.

We hebben onze aanpak voor het inrichten van de samenwerking in drie stappen samengevat.

Stap 1: Belangen in beeld

Vooraf inventariseren we de kenmerken en ambities van het collectief. Tijdens een werksessie gaan we samen in op de eerste beelden:

  • Hoe richt je zeggenschap en sturing in?
  • Hoe kan investering en rendement eruit komen te zien?
  • Welk commitment willen en kunnen de betrokkenen afgeven?
Stap 2: Keuzes maken

De belangen brengen we samen in een voorstel voor de organisatievorm. Gezamenlijk bepalen we de collectieve doelen en randvoorwaarden. We gaan in de tweede werksessie samen in op openstaande keuzes. Bijvoorbeeld:

  • Hoe verdeel je het stemrecht?
  • Wat gebeurt er als nieuwe bedrijven zich op het terrein vestigen?
Stap 3: Vastlegging juridische entiteit

Voordat we goed van start kunnen, leggen we de gemaakte keuzes vast bij de notaris. We zorgen ervoor dat iedereen de wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot energie-uitwisseling begrijpt en zorgen voor de best passende juridische entiteit voor de energiehub.

Heb je je samen met andere ondernemers op het terrein verenigd? En is de ambitie uitgesproken om samen een energiehub te realiseren? En wil je direct aan de slag met het afwegen van de juiste organisatievorm? Download onze routekaart.

Als je meer wilt weten over opzetten van energiehubs, neem gerust contact met ons op om te sparren. 

In drie stappen naar een stevige samenwerking voor je energiehub
Deel