Terug
Adviseur

Ik ben lange tijd verbonden geweest aan verschillende (inter)nationale organisaties die inzetten op innovatie, ondernemerschap en ketensamenwerking, om daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Ik heb mijzelf ontwikkeld tot een zeer ervaren business developer en ketenregisseur voor zowel overheden en netwerkorganisaties als voor individuele ondernemers. De combinatie daarvan vormt de rode draad door mijn carrière. Het is mijn kompas om de transitievraagstukken van vandaag om te (helpen) zetten naar de realiteit van morgen.


"Duurzame transities zijn geen utopie, maar vergt wel uithoudingsvermogen en is nooit echt af"

Bij duurzame transities gaat het vaak om een samenspel van innovatie, kennisontwikkeling (en deling), nieuwe verdienmodellen en de juiste randvoorwaarden. Maar het begint bovenal met partners die intrinsiek gemotiveerd zijn, daar samen de schouders onder te zetten en dat vol te houden. Dat gaat allemaal niet vanzelf en vereist een goed plan, stevige procesondersteuning en tot de verbeelding sprekende successen, die samen worden gedeeld en inspireren tot verleggen van horizons.

Beant 1 Transparant (1)
Expertise

Als transitiemaker in de circulaire economie begeleid ik zowel (semi-) overheden, netwerkorganisaties als innovatieve ondernemers. Dit doe ik door hun opgaven en ambities te vertalen naar (al dan niet strategische) uitvoeringsplannen en het verbinden van de juiste partners die daaraan bijdragen. Daarbij heb ik een goed oog voor kansen, ben ik een echte verbinder en heb ik veel ervaring op het gebied van ketenregie, business development en projectmanagement om de circulaire transitie te concretiseren.

Deel